1/2024

UCEEB zkouší zelené fasády pro industriální prostory

| autor: UCEEB ČVUT v Praze0

UCEEB zkouší zelené fasády pro industriální prostory

Cílem výzkumného projektu je zjistit, jak vrstvy rostlin, substrátu a případně další dodané vrstvy ovlivňují tepelně-vlhkostní režim obvodové stěny. 

Výsledky budou porovnány s daty naměřenými ve dvou referenčních skladbách obvodové konstrukce, které se v současnosti běžně používají pro halové stavby. Dalším účelem dlouhodobého experimentu je vylepšení systému řízení závlahy zelené fasády.

Ke zkouškám je využívána klimatická místnost s kontrolovaným vnitřním prostředím, která je vybavena automatickým systémem pro zaznamenávání údajů z testovacích polí a měřením lokálních mikroklimatických podmínek v blízkosti fasády. 

Obvodová stěna klimatické místnosti obsahuje šest otvorů o velikosti 3 m × 3,2 m, do kterých je možné osadit modely obvodové konstrukce v reálné velikosti. Jihozápadně orientovaná stěna je z venkovní strany vystavena působení reálných klimatických podmínek.

Pro srovnávací experiment jsou využita dvě testovací pole. V prvním z nich jsou vestavěny dva typy plechové obvodové konstrukce, jaké se dnes běžně využívají pro halové stavby. 

V druhém testovacím poli je umístěna skladba, v které je venkovní trapézový plech nahrazen zelenou fasádou s integrovaným systémem kapičkové závlahy. Předpěstovaná zeleň byla dodána firmou LIKO-S.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP