2/2023

Třetí káranský výtlačný řad prošel významnou rekonstrukcí

| autor: PVK0

Třetí káranský výtlačný řad prošel významnou rekonstrukcí

Nově je opraveno 18 vzdušníkových šachet a armaturní objekt AO6 na břehu Labe. „Vše si důkladnou rekonstrukci opravdu zasloužilo. Armatury projektované v osmdesátých letech minulého století byly špatně funkční a nespolehlivé.

Uzávěry u labské shybky vůbec netěsnily a bylo nutné je vyměnit,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací, které zajišťovaly technické a organizační záležitosti celé akce. Jejím investorem byla Pražská vodohospodářská společnost.

Rekonstrukce si zasloužila detailní naplánování, protože odstavení třetího výtlačného řadu představovalo značný zásah do systému zásobování hlavního města pitnou vodou. Vodojem Ládví byl odkázán pouze na želiveckou vodu a středočeské obce napojené na tento přivaděč zůstaly bez vody. „Těm jsme zajistili náhradní zásobování pomocí 26 voznic,“ dodal mluvčí PVK.

Přípravné práce (bourání a navezení materiálu) začaly před výlukou, která odstartovala 2. 11. v 17 hodin. Druhý den ráno přišly na řadu dodavatelské firmy, ty svoji činnosti ukončily o šestnáct hodin dříve oproti plánu 5. listopadu odpoledne.

Po kontrolách se vody s předstihem dočkaly středočeské obce, například Dřevčice s náskokem osmnácti hodin. Dodávka vody na vodojem Ládví byla v plném rozsahu po doplnění, proplachu a ověření kvality obnovena 9. listopadu. V průběhu prosince budou ještě probíhat dokončovací práce bez vlivu na zásobování.

Třetí výtlačný řad, který byl vybudován v letech 1988 až 1993, má celkovou délku 21 km. Z toho DN 1400 tvoří 2,7 km a DN 1600 18,3 km. Přivádí vodu z úpravny v Káraném do vodojemu Ládví, zároveň zásobuje obce Dřevčice, Veleň, Polerady, Sluhy a Brázdim.

Káranská vodárna zahájila svůj provoz v roce 1914. Voda do Prahy proudí kromě opravovaného výtlačného řadu také dalšími dvěma DN 1100. Oba míří do vodojemu Flora.

Podzemní pitná voda v Káraném je získávána ze zdrojů břehové infiltrace tj. ze soustavy 680 vrtaných studní podél řeky Jizery. Pomocí čerpacích stanic a gravitačního řadu je voda dopravena do hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita tohoto systému je cca 900 l/s.

Další významné kvalitní zdroje podzemní vody jsou zdroje umělé infiltrace, kde je surová jizerská voda po prosté filtraci na pískových rychlofiltrech přečerpávána do otevřených vsakovacích nádrží. Vsakovaná voda získává vlastnosti podzemní vody a obohacuje tak její přirozené zásoby.

Voda je jímána ve vzdálenosti 200 metrů od místa vsaku systémem vrtaných studní a studní spouštěných s horizontálními sběrači. Čerpadly osazenými v těchto studních je voda přečerpávána pomocí gravitačního svodného řadu do hlavní čerpací stanice v Káraném. Kapacita systému je 700-900 l/s. Vydatnost všech zdrojů úpravy vody Káraný je cca 1750 l/s.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP