2/2023

“Svou roli při zajištění notifikací pro OZE plníme bezezbytku,“ říká MPO.

| autor: Tisková zpráva MPO0

“Svou roli při zajištění notifikací pro OZE plníme bezezbytku,“ říká MPO.

Své úkoly spojené se zajištěním notifikace podpory pro obnovitelné zdroje energie na příští rok uvedené do provozu do roku 2012 u Evropské komise Ministerstvo průmyslu a obchodu bezezbytku aktivně plní.

MPO odmítá snahy Energetického regulační úřadu opakovaně vyvolávat nervozitu a napětí u výrobců energie, jichž se záležitost přímo dotýká, i mezi jednotlivými resorty státní správy.

Mimo jiné i proto, že MPO jen jedním z členů meziresortní notifikační skupiny, která je odpovědná za vyjednávání za českou stranu s Evropskou komisí ve všech vedených notifikačních řízeních.

Notifikace podpory Evropskou komisí je proces, na jehož dokončení se nedílným způsobem podílejí i další instituce. V souvislosti s vyjádřením Energetického regulačního úřadu proto přijde Ministerstvu průmyslu a obchodu nekorektní veškerou odpovědnost přenášet jen a pouze na něj.

K vyjednávání a k přípravě podkladů pro rozhodnutí Komise je totiž ustavena široká meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců celkem šesti resortů včetně Energetického regulačního úřadu, Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství.

Tento kolektiv materiály zpracovává a společně schvaluje. Materiály na české straně se připravují tak, aby došlo ke konsensu všech zainteresovaných resortů. V poslední době byla potřeba dosáhnout jednomyslného souhlasu všech resortů v některých případech příčinou delší lhůty pro vydání notifikačního rozhodnutí.

MPO vypracovalo vysoko nad rámec požadavků pro Evropskou komisi mnoho dalších podpůrných a pracovních dokumentů, které mají zásadní pozitivní dopad na všechna vedená řízení.

Někdy bylo nuceno také substituovat činnost zástupců jiných resortů v notifikační skupině, a to v případech, kdy se zpracování podkladů buď časově neúměrně protahovalo, nebo připravený materiál neodpovídal zadání a rozsahu, který Evropská komise požadovala.

Díky tomu je notifikační řízení nyní ve finálním fázi dolaďování posledních detailů a pravděpodobně by již v srpnu nebyla přijata notifikační rozhodnutí pro malé vodní elektrárny a malé bioplynové stanice uváděné do provozu od roku 2016.

MPO pokládá za důležitou a zásadní skutečnost, že nejen jeho úkolem, ale celé meziresortní notifikační skupiny je obhájit podporu, jejíž výši stanoví právě Energetický regulační úřad. Prokázat oprávněnost této výše je důvodem dlouhé doby posuzování ze strany Evropské komise.

Považujeme tedy za nekorektní, že Energetický regulační úřad se opakovaně snaží odpovědnost za včasné dokončení notifikace přenést jen a pouze na MPO, a to v situaci, kdy základním pilířem pro včasné dokončení všech řízení je jasné a jednoznačné vysvětlení a dokladování nastavení výše podpory, za kterou nese jednoznačně a jedině odpovědnost Energetický regulační úřad.

Ukončení notifikačního řízení pro zdroje uvedené do provozu v období 2006 - 2012 do konce září avizovala dříve sama Komise.

Posunutí data vydání notifikačního rozhodnutí pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů ale neznamená žádné riziko. Podpora těchto zdrojů se opírá o cenové rozhodnutí ERÚ z roku 2015, které pokrývá celý letošní rok.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP