2/2023

Summit OSN o biologické rozmanitosti: Musíme změnit náš vztah k přírodě

| zdroj: MŽP0

alpine-cornflower-3431590_640.jpg
zdroj: Pixabay

Zhoršování stavu biodiverzity a světových ekosystémů má vážné dopady na život lidí na všech kontinentech, shodli se účastníci historicky prvního Summitu OSN o biologické rozmanitosti. Setkání, které bylo součástí 75. zasedání Valného shromáždění OSN, se na konci září zúčastnil za Českou republiku předseda vlády Andrej Babiš.

„Úbytek přírodního bohatství není problémem jen pro životní prostředí. Zasahuje také ekonomiku, zdraví, sociální spravedlnost a lidská práva,“ uvedl generální tajemník OSN António Guterres. „Ostatní sektory ovšem příliš často zdravé životní prostředí přehlížejí nebo snižují jeho význam. Tento summit nám nabízí příležitost světu ukázat, že existuje jiná cesta. Musíme změnit náš vztah k přírodě“, doplnil Guterres.

Předseda vlády Andrej Babiš ve svém projevu zdůraznil, že výstupem summitu musí být jasné sdělení: udržitelnou budoucnost lze zajistit, jen pokud úlohu biodiverzity dostatečně zohledníme. Je třeba brát vážně vědecké poznatky a hledat účinné způsoby, jak řešit přímé i nepřímé příčiny úbytku biologické rozmanitosti.

Podle zástupců téměř 150 zemí světa by se větší důraz na celosvětové úsilí v ochraně biodiverzity měl promítnout do přípravy nového globálního rámce ochrany přírody, který by konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti měla přijmout na svém zasedání v roce 2021.

Odkázali tak na závěry Pátého globálního výhledu biologické rozmanitosti, který před Summitem OSN zveřejnil sekretariát Úmluvy o biologické rozmanitosti a který vyhodnocuje celosvětový stav biologické rozmanitosti. Zpráva varuje, že zhoršování stavu biodiverzity je alarmující a navzdory přijatým opatřením dále pokračuje.

Řešení představuje hluboká proměna dnešního způsobu hospodaření zejména s půdou, dále pak udržitelné zemědělství a hospodaření v lesích, vytvoření udržitelných potravinových systémů či ozeleňování měst a infrastruktury.

Během doprovodné akce k 75. zasedání Valného shromáždění se připojilo přes 60 světových lídrů k závazku hlav států a vlád pro přírodu. Potvrdilo tak svoje společné odhodlání posílit aktivity v ochraně biologické rozmanitosti s cílem zastavit do roku 2030 její úbytek. I k této výzvě se ČR prostřednictvím předsedy vlády přidala a deklarovala svůj zájem podílet se na řešení kritického stavu životního prostředí.

K závazkům ze strany politiků se připojují zástupci firem, finančních či akademických institucí. O zvyšování povědomí o problematice biologické rozmanitosti se významně zasluhuje také britský přírodovědec a moderátor sir David Attenborough. Jak úctyhodný je jeho přínos v této oblasti se ukázalo, když si při příležitosti uvedení svého nového filmu Život na naší planetě v 94 letech zřídil účet na Instagramu.

Překonal všechny rekordy, když první milion sledujících získal během necelých pěti hodin. Zdá se, že zájem o ochranu přírody a biodiverzity narůstá na všech úrovních společnosti.

Záznam celého summitu je přístupný on-line této na adrese

Shrnutí Globálního výhledu je k dispozici v anglickém jazyce na těchto stránkách.

Závazek pro přírodu i vystoupení jednotlivých představitelů států a vlád je dostupný zde

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP