1/2024

Stav projednávání „Zimního energetického balíčku“ v Parlamentu České republiky

| autor: Tisková zpráva MPO0

Stav projednávání „Zimního energetického balíčku“ v Parlamentu České republiky

Evropská komise předložila v listopadu minulého roku pod souhrnným názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“ osm legislativních návrhů v oblasti energetiky. Tyto návrhy budou mít po svém přijetí a implementaci rozsáhlé dopady do fungování elektroenergetického trhu.

Všechny návrhy projednaly Výbor pro evropské záležitosti a Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny a v řadě případů shledaly problematické oblasti, které jsou na hraně porušení principu proporcionality a subsidiarity a na hraně narušení národních kompetencí České republiky.

Za nejproblematičtější návrh byl oběma výbory označen návrh nařízení o vnitřním trhu s elektřinou.  Ačkoli je potřebné ocenit v tomto návrhu snahu o zajištění rovného přístupu všech výrobních zdrojů na trh, je zároveň nutné se ohradit proti návrhu na zřízení tzv. regionálních provozních center, která by měla převzít část kompetencí národních provozovatelů přenosových soustav v oblasti řízení elektrizační soustavy.

Tento přenos kompetenci na regionální provozní centra však není doprovázen přenosem zodpovědností. V praxi by to znamenalo, že rozhodnutí přijatá v rámci regionálních provozních center by měla dopady na národní soustavy, za které by nadále zodpovídali národní provozovatelé přenosových soustav.

Jedná se tedy o významný zásah do suverenity členských států, který ve svém důsledku může vést k ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny, a dle názoru Výboru pro evropské záležitosti je v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP