1/2024

Státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení

| zdroj: MPO0

factory-1813504_640.jpg
zdroj: Pixabay

Při řešení státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení se postupuje podle vyhlášky č. 452/2012 Sb., ve které jsou uvedeny všechny náležitosti žádosti.

Výstavba vybraných plynových zařízení zahrnující:

  • přímý plynovod,
  • zásobník plynu,
  • plynovod spojující plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami,
  • plynovod o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa,
  • a výrobny plynu,

je možná pouze na základě udělené státní autorizace, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vyhláška MPO č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí, informuje investory, za jakých podmínek je možné dle Energetického zákona vydat ve formě příslušné státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení státní souhlas s výstavbou dotčeného plynového zařízení na území České republiky.

Rozhodující aspekty mimo účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti navrhované stavby představují zejména soulad se státní energetickou koncepcí i příslušnou územní energetickou koncepcí. Účelem vydaného prováděcího předpisu je poskytnout investorovi návod na vyplnění žádosti o udělení státní autorizace a Ministerstvu průmyslu a obchodu dostatek informací pro to, aby mohlo rozhodnutí o udělení státní autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení buď vydat anebo jeho vydání odmítnout.

Vyhláška a vzory žádostí k rozhodnutí o udělení státní autorizace jsou uvedeny v přílohách ve formátu Word.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA