1/2024

Stát a investor podepsali smlouvy k novému jadernému zdroji v Dukovanech, začíná další fáze přípravy

| autor: MPO0

Stát a investor podepsali smlouvy k novému jadernému zdroji v Dukovanech, začíná další fáze přípra

Vyplývá to ze smluv, které dnes stát zastoupený Ministerstvem průmyslu a obchodu s investorem jaderného zdroje, tedy společnostmi ČEZ, a. s. a Elektrárna Dukovany II, a. s., podepsal. V dané věci stát ponese záruky za politická a legislativní rizika, která by mohla projekt znemožnit. Smlouvy samozřejmě pamatují také na bezpečnostní zájmy státu. 

„Vzájemná pozice obou stran je vyvážená. Pro stát je klíčové, že se investor zavazuje do roku 2024 dojednat smlouvu s dodavatelem a intenzivně pokračovat v přípravě nových jaderných zdrojů. Tak aby nový blok Dukovan uvedl do provozu v roce 2036. Což znamená zajistit stabilitu a energetickou bezpečnost a zároveň dodávky levné a bezemisní elektrické energie,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček.

Smlouvy

Stát a investor podepsali rámcovou smlouvu, která definuje obecné podmínky spolupráce a první prováděcí smlouvu, upravující práva a povinnosti smluvních stran v první etapě přípravy výstavby. „Smlouvy dávají jistotu nám i našim akcionářům. Můžeme pokračovat v projektu a ke konci roku vypsat tendr na hlavního dodavatele,“ říká generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Ve smlouvách se investor zavazuje ke konkrétním krokům přípravy a výstavby nového jaderného zdroje podle stanoveného časového harmonogramu. Zároveň s ohledem na tržní selhání a politická rizika dostává přiměřené a oprávněné garance ze strany státu. Ten by v krajním případě a za přesně stanovených podmínek mohl projekt od investora převzít.

Vzájemná pozice, tedy práva a povinnosti obou stran, jsou vyvážené. Smlouvy také státu dávají kontrolu nad každým zásadním rozhodnutím, které s novými jadernými zdroji souvisí. Při výstavbě bude mít stát samozřejmě možnost uplatnit základní bezpečnostní zájmy státu, zejména pak ovlivnit výběr hlavního dodavatele jaderné části.

 „Cílem nejsou smlouvy, výběrové řízení či výstavba. Cílem je uvést elektrárnu do spolehlivého a bezpečného provozu v požadované kvalitě, termínu a rozpočtu. Proto je ještě největší kus práce před námi,“ říká vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl, který vedl přípravu smluv a dodává: „Smlouvy, které nevybočují z běžného obchodního standardu, budou po podpisu zveřejněny v registru smluv, čímž nabydou účinnosti.“

Podle Jaroslava Míla jsou základním předpokladem úspěšné realizace nového jaderného zdroje kvalifikovaní zkušení a motivovaní lidé, kteří se neschovávají za kolektivní odpovědnost či pracovní skupiny/komise. Kvalitní personální zajištění je zásadní na straně státu, samospráv, investora i dodavatele.

Další kroky

Situace na trhu s elektrickou energií v Evropské unii je ve srovnání s rokem 2000, kdy se uváděla do provozu jaderná elektrárna Temelín, velmi rozdílná. Zatímco tehdy vše financoval investor z vlastních zdrojů, dnes takový projekt bez pomoci státu nelze nikde v Evropě realizovat.

Investice do bezemisních zdrojů elektřiny totiž se vyznačují dlouhou dobou návratnosti. Kromě toho fakt, že tendr na 3. a 4. blok Temelína nebyl úspěšný, vede k opatrnosti investora, kdy nutným předpokladem investice je zajištěné financování a stabilita regulatorního a legislativního prostředí.

Vláda proto minulý týden v souvislosti s rozvojem nových jaderných zdrojů schválila model financování (UV755/2020) v podobě návratné finanční výpomoci. Protože spolu s předpokládaným výkupem elektřiny podle připravovaného zákona o přechodu ČR na nízkouhlíkovou energetiku, který ministři schválili už dříve, znamená veřejnou podporu, je nutná notifikace Evropské komisi (EK). Tedy posouzení, zda je takový postup slučitelný s pravidly vnitřního trhu Evropské unie. Potřebná jednání s EK již za stát vede vládní zmocněnec pro jadernou energetiku.

Podobně jako je zahájení notifikace nejbližším nutným krokem státu v kontextu s novým jaderným zdrojem, na investorovi bude co nejdřív zahájit tendr na hlavního dodavatele. Mělo by se tak stát ještě letos tak, aby dodavatel by vybrán do konce roku 2022.Zároveň budou pokračovat povolovací procesy u státních organizací.

Zejména jde o proces povolování umístění jaderného zařízení, který už začal, v příštím roce by měl investor požádat o vydání státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zahájit územní řízení. Platný harmonogram počítá s tím, že samotná stavba začne v roce 2029 a nový jaderný zdroj bude uveden do provozu v roce 2036.

Foto: mpo.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP