1/2024

Starostové a pedagogové už nemusí tápat v klimatických otázkách. Odborníci pro ně připravili učebnice

| autor: Klimatická koalice, IC OSN v Praze, COŽP UK a A2larm0

Starostové a pedagogové už nemusí tápat v klimatických otázkách. Odborníci pro ně připravili učebn

Neziskové organizace proto laické i odborné veřejnosti nabízí sérii osvětových programů, s jejichž pomocí se mohou pustit do změn nutných pro přechod k udržitelné budoucnosti, nebo do vzdělávání nejmladší generace, jejíž život bude dopady klimatické krize ovlivněn nejvíce.

Aktuálně probíhající pandemie i nastupující extrémní sucho nám ukazují, jak málo je naše společnost připravena čelit velkým globálním krizím. Ve vzdělávacím systému se stále v nedostatečné míře uplatňuje výuka schopnosti uvažovat kriticky a v globálních souvislostech, která často schází i pedagogům, většinové veřejnosti a v neposlední řadě i našim voleným zástupcům. Celá naše společnost se tak stává více zranitelnou vůči nepředvídatelným událostem a výzvám spojeným s rychle se měnícím světem.

O klimatické krizi existuje po celém světě velké množství literatury a velmi podrobně se jí zabývají některá zahraniční média. V mnoha zemích je již problematika změny klimatu standardní součástí výuky na školách. V češtině je oproti tomu relevantních informací nesrovnatelně méně, což je problém nejen pro laickou veřejnost, ale často i pro politiky a političky, kteří se v problematice potřebují rychle zorientovat.

Do popředí zájmu se tak dostávají nejrůznější dezinformační weby a "fake news," které pouze otupují schopnost naší společnosti zásadní rizika včas identifikovat a následně na ně adekvátně reagovat.

Ekologové a odborníci na klimatickou změnu proto ve čtvrtek 30. 4. ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze představili soubor toho nejnovějšího, co v uplynulých měsících vzniklo za účelem zlepšení informovanosti o změně klimatu a klimatického vzdělávání v Česku. Chtějí tak na veřejnost i volené zástupce apelovat, aby při hledání východisek z koronavirové pandemie neusilovali o návrat k "normálu", který by byl dalším pokračováním destrukce životního prostředí a prohlubování klimatické krize.

Podle šéfa OSN Antónia Guterrese nás obnova po této krizi naopak musí dovést k nové, udržitelné ekonomice, která bude umět poučení ze stávající krize využít pro řešení rizik spojených s měnícím se klimatem a úbytkem biodiverzity. Ta s námi na rozdíl od pandemie zůstanou i nadále a bez našeho zásadního přičinění se budou stále více prohlubovat. Právě proto nyní musíme přijímat opatření, díky nimž zvládneme obě krize najednou. Představení osvětových programů v českém jazyce je jedním z prvních kroků na této cestě.

Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN (UNIC) pro Českou republiku: "Současně s pandemií se potýkáme i s "infodemií" dezinformací. K řešení krize nás ale dovede věda, data, naděje a solidarita, ne spory a osočování. Stejné je to i u krize klimatické. V posledních týdnech přirozeně ustoupila z vrcholu agendy, ale nezmizela. Na udržení oteplení v bezpečných mezích nám nezbývá téměř žádný čas.

Podle nejnovějšího mezinárodního výzkumu Ipsos MORI podporují 2/3 lidí zelenou ekonomickou obnovu po pandemii. Takovou příležitost musí podpořit srozumitelná, věcná a na vědeckých faktech založená komunikace komplexního problému klimatické změny. Bez poučené a občansky motivované veřejnosti jsou potřebné systémové změny nemyslitelné."

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., klimatolog a český zástupce v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC) při OSN: "Česká veřejnost má nelehkou úlohu. Na jedné straně velké množství kvalitních publikací o změně klimatu, které připravili čeští vědci a akademci a na straně druhé popírání samotné fyzikální podstaty změny klimatu z úst mnoha českých politiků.

Dnes už všichni vidíme, že se nám naše krajina vlivem změny klimatu mění před očima. Dlouhá desetiletí měníme chemické složení atmosféry, dlouhá desetiletí zneužíváme přírodní zdroje a dlouhá desetiletí odmítáme přijímat zodpovědnost za toto chování. Nechci domýšlet, co se musí stát, abychom svůj přístup k našemu okolí, jako lidstvo, změnili."

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města Liberec: "Statutární město Liberec si uvědomuje závažnost klimatické změny a snaží se proto zavádět klimaticky zodpovědná opatření. Je jedním z pouhých devatenácti měst v České republice, která se stala signatáři evropského Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Tím jsme se jako město zavázali k trvalému snižování emisí CO2 a zavádění opatření ke zvyšování odolnosti vůči dopadům změny klimatu.

Máme zpracovaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima, založili jsme pracovní skupinu Rada pro klima a začínáme pracovat na Adaptační strategii pro Liberec. Pevně věřím, že lepší informovanost o problematice ochrany klimatu přispěje k tomu, že touto cestou postupně půjdou i další města a obce."

Ing. Dana Balcarová, poslankyně: "Informovaná a vzdělaná společnost je nutným předpokladem pro řešení zrychlující se změny klimatu. Iniciativě přeji mnoho zdaru. Kontinuálně vedený otevřený dialog je zásadní podmínkou zvládnutí globální hrozby, které čelíme. Já tento dialog vedu na půdě Poslanecké sněmovny, kde také pořádám osvětové odborné semináře k otázkám klimatu. Aktuálně na červen připravujeme seminář k evropské strategii Zelená dohoda pro Evropu."

Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7: "Nikdo nemůže udělat chybu, pokud se bude k přírodě chovat šetrně a udržitelně."

[1] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pruzkum-median-koronavirus-sucho-ekonomicka-krize_2004260702_dok

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP