1/2024

Stanovisko SP ČR ke dvěma zásadním novelám energetické legislativy

| autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

Stanovisko SP ČR ke dvěma zásadním novelám energetické legislativy

Jedná se o novelu zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a tzv. energetického zákona č. 458/2000 Sb. Svaz uplatnil více než 170 připomínek a vstoupil do jednání s MPO nad jejich vypořádáním. 

Ve svých připomínkách reagujeme zejména na navrhované úpravy týkající se zdrojů s nárokem na podporu – tyto pasáže totiž utvoří legislativní rámec dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR, který má za cíl splnit zvýšený závazek ČR pro podíl OZE na konečné spotřebě do roku 2030. 

V obecné rovině pak vítáme, že MPO od r. 2021 zavádí nový tržní mechanismus podpory, kdy mezi sebou o podporu budou soutěžit jednotlivé projekty v aukcích. V oblasti zákona o POZE dále navrhujeme úpravy např. systému kontroly překompenzace nebo úhrady plateb na POZE.

Co se týče novelizace energetického zákona, požadujeme mj. úpravy v oblasti kompetencí správců a provozovatelů přenosové a přepravní soustavy a dále také v oblasti obchodním vztahů mezi konečným spotřebitelem (zákazníkem) a příslušným dodavatelem energií. 

Dále uznáváme existenci problematické situace v severomoravském kraji s ohledem na zásobování regionu zemním plynem. Zde žádáme od MPO hlubší diskusi, která by měla vyústit v nákladově efektivní řešení, které bude maximálně respektovat konkurenční prostředí, a to jak technologií, tak podnikatelských subjektů.

Věříme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto gestor obou novelizovaných zákonů, povede k materiálům důslednou diskusi jak se zástupci dalších dotčených resortů, tak zejména se Svazem průmyslu a dopravy, jakožto hlavním reprezentantem českých zaměstnavatelů. 

Naše více než 150-ti stránková pozice dokládá, že daným předpisům předkládáme principiální význam a vyvineme maximální úsilí, abychom je v dialogu s předkladatelem dále zkvalitnili.

Závěrem bychom chtěli ocenit konstruktivní přístup členských subjektů Svazu k tvorbě stanoviska. V rámci naší pestré členské základny proběhly k řadě témat složité diskuse a vítáme, že vyústily v kompromisní stanovisko, jež reprezentuje názory průmyslu v ČR.

Stanovisko naleznete zde

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA