2/2023

Stanovisko MPO ČR k rozhodnutí EK podat žalobu na ČR k Soudnímu dvoru EU

| autor: MPO ČR0

Stanovisko MPO ČR k rozhodnutí EK podat žalobu na ČR k Soudnímu dvoru EU

Rozhodnutí Evropské komise podat žalobu na Českou republiku k Soudnímu dvoru EU kvůli neplnění povinnosti souvisí s řízením o porušení Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“) č. 2016/2131, které se týká nesprávné transpozice a následné aplikace některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Komise nepovažuje za splněnou povinnost, vyplývající z čl. 13. odst. 2 směrnice, tedy že Česká republika nezajistila, aby v budovách, které jsou často navštěvované veřejností, byly vystaveny certifikáty energetické náročnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovalo a předložilo Evropskou komisí požadované zakotvení legislativní úpravy v oblasti uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku v lednu roku 2017.

V dubnu 2017 byla novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií schválena vládou. Vzhledem ke konání parlamentních voleb nebylo možné příslušnou novelu projednat v Parlamentu ČR a bylo rozhodnuto o novém předložení k projednání.

To si ovšem vyžádalo úpravu původního vládou schváleného materiálu, a to v oblasti štítkování a ekodesignu. Upravená novela zákona byla předložena vládě v září 2018 a následně byla projednána pracovními komisemi Legislativní rady vlády.

Ta 15. listopadu 2018 upravený materiál projednala, ale k dnešnímu dni nevydala své závěrečné stanovisko. Z tohoto důvodu nebyla dosud příslušná novela zákona o hospodaření energií dosud předložena vládě a následně Parlamentu ČR.

Vzhledem k tomu, že řízení EK je věcné - tj. Komise vytýká vadnou, nikoliv opožděnou transpozici, nemůže být v rámci prvního rozhodnutí Soudního dvora EU ČR uložena pokuta.

Tu může uložit Soudní dvůr na návrh Komise, až pokud by ze strany ČR nebylo plněno první, odsuzující rozhodnutí.

Jsme přesvědčeni o tom, že daná fáze řízení ze strany Evropské komise a fáze legislativního procesu novely zákona o hospodaření energií znamenají, že Česká republika bude schopna napravit výtky Evropské komise ještě předtím, než by přistoupila k navržení sankcí a Soudní dvůr EU pak k jejich uložení,“ dodal ředitel odboru evropského a mezinárodního práva Lukáš Prokeš.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE