2/2023

Společnost při demontáži osobních aut neprováděla odsátí chladiva z autoklimatizace. Dostala pokutu 90 tisíc korun

| autor: TZ ČIŽP0

Společnost při demontáži osobních aut neprováděla odsátí chladiva z autoklimatizace. Dostala pokut

Podle mluvčí inspekce Radky Nastoupilové se jedná o dost specifický případ vysoké pokuty uložené podle zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Společnost CARMEL Auto CZ provádí v provozovně demontáž osobních vozů HYUNDAI TUSCON. 

Jedná se o nové automobily, které jsou do provozovny dopravovány, následně demontovány a jednotlivé díly zabaleny a předány jiné společnosti za účelem prodeje náhradních dílů do zahraničí. 

V rámci demontáže každého vozidla by mělo být provedeno i odsátí – znovuzískání chladiva z autoklimatizace pod označením R134a[1]. Odsáté – znovuzískané chladivo je následně předáno jiným subjektům.

„Inspektoři prokázali, že společnost při demontáži zmíněných osobních aut před jejich exportem do zahraničí nezajistila v plném rozsahu znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů, tedy chladiva R134a z palubních klimatizačních jednotek. 

Celkové množství tohoto chladiva, u kterého nebylo prokázáno jeho znovuzískání v souladu s platnou legislativou, činilo více jak 900 kg,“ komentoval kontrolu Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Podle jeho slov se jednalo o velmi specifický a z důvodu prokazování složitý případ, který nemá v Moravskoslezském kraji obdoby. 

Část tohoto nebezpečného plynu, negativně ovlivňujícího klimatický systém Země, bylo vypuštěno přímo do venkovního ovzduší, což je v rozporu s platnou legislativou České republiky i Evropské unie. 

Firma také pochybila v tom, že znovuzískávání chladiva nezajistila osobou s požadovaným osvědčením.

Společnost se proti pokutě neodvolala a sankce nabyla právní moci.

[1] Chladivo uváděné na trh pod označením R134a je částečně fluorovaný uhlovodík HFC-134a nebo také CH2FCF3, který je s potenciálem globálního oteplování 1430 uveden v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006, tedy zacházení s chladivem R134a musí být v souladu s tímto nařízením.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP