1/2022

Spojené státy oznámily miliardové investice do zachytávání CO2

| autor: Martin Knápek| zdroj: oenergetice.cz0

businessman-3446137_640.jpg
zdroj: pixabay

Americké ministerstvo energetiky (DOE)oznámilo investice do technologií na snížení uhlíkových emisí o hodnotě přesahující 2 miliardy dolarů. Finance, které z drtivé většiny pochází z Bidenova plánu investic do infrastruktury, by měly být využity na komercializaci technologií a demonstrační projekty.

Nově oznámené investice navazují na předešlou podporu technologie zachytávání CO2. Jen od ledna 2021 Úřad pro hospodaření s fosilními palivy a uhlíkem (FECM), spadající pod DOE, investoval přes 210 milionů dolarů do 45 výzkumných a vývojových projektů a analýz proveditelnosti. Společným cílem těchto aktivit je rozvoj přístupů k řízení emisí oxidu uhličitého, a to zvláště v kontextu jeho zachytávání a ukládání (CCS).

Podle DOE jsou tyto aktivity zásadní pro rychlé zavádění těchto technologií v průmyslových odvětvích a zajištění rozmístění infrastruktury, která umožní dosažení ekonomiky s nulovými čistými emisemi.

Výrazná většina financí, přibližně 2,25 miliard dolarů, má být zpřístupněna v rámci pětiletého programu a využita mimo jiné i na samotnou komercializaci technologie a demonstrační projekty. DOE si od nového programu slibuje dosažení lepšího pochopení, jak tyto systémy charakterizovat a povolovat a jak demonstrovat vyhrazené a trvalé ukládání v komerčním měřítku. Jedná se tak o posun oproti předcházejícím iniciativám DOE v této oblasti. Ty se totiž zabývaly pouze posouzením proveditelnosti skladovacích řešení, specifikací lokalit a povolovacími procesy.

Cílem je výstavba úložišť s minimální kapacitou 50 milionů tun CO2

Podle současného návrhu by o finance z programu mohly žádat projekty, jejichž minimální kapacita konečného uložení CO2 bude alespoň 50 milionů tun. Množství ukládaného CO2 může v počátečních fázích činit pouhých 100 000 tun ročně, nejpozději do 30 let ale musí být dosaženo uložení minimálně 50 milionů tun CO2.

O finance zároveň nebudou moci žádat projekty, které ukládání CO2 provádějí za účelem těžby ropy či jej skladují s cílem jej takto využívat. Jendou z podmínek pro získání podpory na realizaci demonstračních projektů bude také minimálně 50% účast žadatele na celkových nákladech.

V rámci dalších dvou dotačních programů plánuje DOE zpřístupnit dodatečných 91 milionu dolarů. Z tohoto obnosu má 46 milionů dolarů jít na projekty zachytávání CO2 z veřejných a průmyslových zdrojů nebo z atmosféry a výzkum jejich komerční životaschopnosti a technických úskalí. Zbylých 45 milionů dolarů má přispět ke zlepšení procedur pro bezpečné, efektivní a cenově dostupné posuzování úložišť CO2 na pevnině i mořském dně.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO