2/2023

Spalovny v EU ETS? Zdraží to recyklaci, zaznívá od odpadářů

| autor: Helena Nageler-Petritz, WMW.com0

31730234078_3740760936_c
zdroj: flickr.com

Evropský parlament schválil, že spalovny komunálního odpadu budou zařazeny do systému EU ETS. Od té doby, co se o tomto kroku začalo uvažovat, odpadový sektor upozorňuje na problémy, které takové rozhodnutí přinese.

Pro Evropskou komisi je evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS) základním kamenem v boji proti klimatickým změnám. Byl založen v roce 2005 jako nástroj, který má efektivně snižovat množství emisí skleníkových plynů. Do roku 2021, kdy Čína spustila národní systém pro obchodování s emisemi, byl největším trhem s uhlíkem na světě. Nadále se ale rozšiřuje.

S emisními povolenkami musí nakládat elektrárny, letadla létající mezi evropskými letišti a společnosti z energeticky náročných průmyslových odvětví. V prosinci loňského roku byla přijata reforma systému EU ETS, která ambice v oblasti snižování emisí ještě zvýšila. Reforma také přidala do systému další subjekty. Od roku 2024 bude emisními povolenkami zatížena námořní doprava, budovy, silnice a také doprava a paliva v dalších sektorech. Uvažuje se ale i o oblasti odpadů.

Zařazení do EU ETS

Poslanci Evropského parlamentu se v dubnu dohodli, že členské státy budou muset od roku 2024 měřit, vykazovat a ověřovat emise ze spalování komunálního odpadu. Do 31. ledna 2026 má Komise předložit zprávu, která od roku 2028 zařízení začlení do EU ETS. Nejpozději do roku 2030 bude možné se neúčastnit.

Již loni v červnu Evropský parlament schválil zařazení spaloven do EU ETS od roku 2026. Nevládní organizace tento krok uvítaly. „Zařazení by zajistilo, že z toku odpadu určeného ke spalování budou vytaženy recyklovatelné materiály a zrecyklují se v souladu s hierarchií odpadů EU uplatněním systémů třídění směsného odpadu,“ říká Janek Vähk z organizace Zero Waste Europe.

Evropská rada ale požadovala předběžné posouzení dopadů. „Takové hodnocení je zásadní v situaci, kdy neexistuje jasný rámec EU pro monitorování a vykazování emisí, který by odpovídal specifickým rysům spalování odpadu,“ říká Patrick Clerens, generální tajemník asociace Evropských dodavatelů technologií pro energetické využití odpadu (ESWET). „Přechodné období navržené Radou by poskytlo čas na takové posouzení a na implementaci technologií zachycování uhlíku v zařízeních na zpracování zbytkového odpadu,“ dodává Clerens.

Rovné podmínky v celém odvětví

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP