1/2024

Spalovna v Pardubicích a proces EIA - reakce na včerejší reportáž TV Prima

| autor: TZ MŽP0

Spalovna v Pardubicích a proces EIA - reakce na včerejší reportáž TV Prima

K vyjádření pro TV Prima i v reakci na zprávy v dnešním vydání Deníku, který o stanovisko MŽP vůbec nepožádal, pak zveřejňujeme doplňující informace.

Přepis vyjádření pro TV Prima:

V žádném případě není pravda, že by nyní došlo k povolení modernizace spalovny nebo i k přiblížení se něčeho takového.

V roce 2010 vydalo MŽP nesouhlasné stanovisko EIA k záměru modernizace a obnovy provozu spalovny v Rybitví. V roce 2016 MŽP toto nesouhlasné stanovisko potvrdilo a zezávaznilo, neboť závaznost stanoviska po nás požaduje evropská legislativa.

Proti nově vydanému nesouhlasnému stanovisku MŽP se ale společnost AVE odvolala. Rozkladová komise ministra životního prostředí doporučila, aby vydané, nově závazné, nesouhlasné stanovisko MŽP z roku 2016 ke spalovně ministr zrušil a vrátil úředníkům MŽP s tím, aby toto stanovisko vydali znovu, protože podle rozkladové komise nejsou stanovisko a jeho obsah dostatečně odůvodněné tak, aby argumentace stanoviska obstála v případných soudních sporech.

Zjednodušeně řečeno, aby MŽP mohlo vydat znovu závazné nesouhlasné stanovisko, musí ho znovu, náležitě a především precizněji odůvodnit a zabývat se i podrobným odůvodněním argumentů původního nesouhlasného stanoviska z roku 2010. V žádném případě neplatí, že by nyní došlo k povolení modernizace spalovny nebo i k přiblížení se něčeho takového.

K vyjádření pro TV Prima i v reakci na zprávy v dnešních denících zveřejňujeme doplňující informace:

Do situace okolo spalovny v Pardubicích vstoupila změna legislativy, na kterou navazují současné kroky MŽP i ministra Brabce, a které je nutné v právním státě respektovat.

Na úvod je potřeba zdůraznit, že posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je odborným procesem, který má jasná, zákonem daná pravidla a není možné tento proces ovlivňovat nijak politicky. Ministr životního prostředí do procesu vstupuje pouze z pozice odvolacího správního orgánu. V takovém případě se ministr životního prostředí Richard Brabec vždy řídil a řídí doporučením svého poradního orgánu - Rozkladové komise ministra.

V roce 2010 vydalo MŽP nesouhlasné stanovisko EIA k záměru modernizace a obnovy provozu spalovny v Rybitví. V roce 2016 MŽP toto nesouhlasné stanovisko potvrdilo a zezávaznilo (závaznost stanoviska je nově požadována na základě změny legislativy dle požadavků EU z roku 2015.) Proti nesouhlasnému stanovisku MŽP se však společnost AVE odvolala k ministrovi životního prostředí (jako nadřízenému správnímu orgánu).

Rozkladová komise ministra životního prostředí, která je složena z renomovaných právních kapacit nezávislých institucí, ministrovi životního prostředí doporučila, aby stanovisko MŽP z roku 2016 ke spalovně zrušil, protože argumentace obsažená ve stanovisku by neobstála v případných soudních sporech.

Právě právní závadnost stanoviska by pak mohla kvůli soudním sporům prodlužovat nejistotu pardubických občanů ještě mnoho let. Z těchto důvodů musí MŽP závazné stanovisko vydat znovu a podrobněji a precizněji ho odůvodnit, a zabývat se i argumenty původního nesouhlasného stanoviska (z roku 2010). Jedině tak by pak mohlo nesouhlasné stanovisko obstát před případným soudem (pokud by se chtěla v budoucnu společnost AVE soudit s MŽP).

V žádném případě neplatí, že by nyní krokem ministra životního prostředí Richarda Brabce došlo k povolení modernizace spalovny nebo i k přiblížení se něčeho takového. Nyní je nadále v platnosti nesouhlasné stanovisko EIA z roku 2010, není závazné a společnost AVE ho nijak nemůže využít k uplatnění v dalších povolovacích procesech.

Není to tak, že by MŽP nyní stálo před vydáním souhlasného stanoviska EIA. MŽP nemůže stanovisko z roku 2010 změnit, musí ho ale potvrdit a toto potvrzení řádně zargumentovat. Krok ministra životního prostředí tak směřuje k tomu, aby nesouhlasné stanovisko MŽP bylo bez právních vad a občané Pardubic nemuseli v budoucnu kvůli soudním sporům žít v nejistotě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP