2/2023

SP ČR a SD ČR neschvalují převod investiční činnosti na vodních cestách z ministerstva dopravy na ministerstvo zemědělství

| autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

SP ČR a SD ČR neschvalují převod investiční činnosti na vodních cestách z ministerstva dopravy na

Podniky Povodí, na která má investiční činnost spadnout, navíc nemají ani zkušenosti s výstavbou, ani odborníky, kteří by byli schopni budovat síť vodních cest.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz dopravy ČR žádají ministry, aby zrušili své rozhodnutí o převodu kompetencí a transformovali Ředitelství vodních cest na státní příspěvkovou organizaci.

„Vzhledem k tomu, že nemáme ani základní návrh změny kompetenčního zákona, připadá nám změna nezodpovědná,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Ministři by měli zrušit nesystémové rozhodnutí o převodu kompetencí z Ředitelství vodních cest na podniky Povodí a konečně transformovat Ředitelství vodních cest na státní příspěvkovou organizaci,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Potřebujeme vzájemnou spolupráci všech dotčených resortů na plnění úkolů Koncepce vodní dopravy tak, aby zástupné administrativní překážky dále neodkládaly realizaci důležitých opatření na vodních cestách potřebných pro nákladní i rekreační plavbu,“ doplňuje Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR.

Budování nových vodních cest, přístavů, služeb a další veřejné infrastruktury pro provozování vodní dopravy by se nově mělo převést z Ředitelství vodních cest, které spadá pod ministerstvo dopravy, na různé státní podniky Povodí, které patří do resortu zemědělství.

Státní podniky Povodí nemají zákonem stanovenou kompetenci zlepšovat podmínky pro vodní dopravu, služby přístavů a podporu podnikatelů, aby vodní cesty k dopravě více využívali.

Podle dohody ministerstva dopravy a ministerstva zemědělství by financování a kompetence za rozvoj dopravní infrastruktury měla zůstat v rezortu dopravy stejně jako doposud, avšak vlastní realizace má zcela nekoncepčně přejít do rezortu zemědělství.

Svazy se obávají, že pokud budou mít budovat a dále rozvíjet vodní cesty podniky Povodí, nebudou nikdy v takové kvalitě, jakou je schopno zajistit Ředitelství vodních cest.

Proto požadují, aby se z Ředitelství vodních cest stala příspěvková organizace, která zároveň bude vodní cesty a stavby realizovat. Ředitelství vodních cest na to má na rozdíl od podniků Povodí personální a odborné kapacity.

Svaz průmyslu se navíc obává, že pokud by rozvoj vodní dopravy měl spadnout na různé podniky Povodí, každý z nich by si hlídal jen svou část, a ztratila by se celková koncepce rozvoje vodní dopravy.

Ředitelství vodních cest coby jeden orgán je přitom schopno koncepci rozvoje vodní dopravy udržet a úspěšně řeší i přeshraniční projekty a mezinárodní spolupráci.

Jeho odborníci se dlouhodobě zabývají studiemi a analýzami související s přípravou a výstavbou jezů, plavebních komor nebo přístavů. Mají zkušenosti s projektovými žádostmi o finanční podporu z Evropských dotačních fondů v oblasti vodní infrastruktury a s realizací infrastrukturálních staveb financovaných jak z národních, tak mezinárodních fondů.

Vodní doprava totiž není jen o výstavbě vodních děl. Ředitelství vodních cest musí zbudovat a provozovat nové zázemí pro bezpečné tankování lodí, inovativní přístavy, zajistit odběr odpadů nebo zavést alternativní paliva, aniž by se tyto služby rozdrobily mezi různé organizace, a přitom ještě dodržovat složitou evropskou legislativu.

Ministři dopravy a zemědělství by se měli zasadit, aby se co nejrychleji spustily a dokončily už připravené projekty a zajistit komplexní podmínky a služby pro transparentní provozování vodní dopravy podnikateli. Místo nekoncepčních změn, kterými likvidují historicky fungující investorskou organizaci.

Pokud ministři nepřehodnotí své rozhodnutí o převodu kompetencí, je namístě se vážně zabývat myšlenkou útlumového programu vodní dopravy se všemi důsledky. V tom případě bude Česká republika asi jedinou zemí v Evropské unii, která kráčí opačným směrem než ostatní evropské státy.

Celé původní stanovisko Svazu dopravy ČR naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP