1/2024

Směrnice EU a oběhové hospodářství

| autor: Pavel Mohrmann0

Směrnice EU a oběhové hospodářství

"Na skládkách by mělo končit naprosté minimum odpadů," řekl při své přednášce na konferenci Dny teplárenství a energetiky zástupce ředitele odboru odpadů MŽP, Jan Maršák.

Hlavními legislativním okruhem je především vymezení základních pojmů ve směrnici o odpadech. "O základních pojmech, jako je například komunální odpad, se vede široká diskuze napříč Evropou," podotknul Jan Maršák k tomu, že si stejné pojmy vykládají v různých zemích odlišně.

Nové vyšší cíle pro recyklaci jsou dalším okruhem změn. "Zvyšují se cíle pro recyklaci komunálních odpadů, recyklaci obalových odpadů pro jednotlivé materiály, nově i pro hliník," řekl Jan Maršák.

Dále je nutné harmonizovat výpočtové metody a také určit měřící bod pro recyklaci (před třídící linkou, za třídící linkou, vstup do finální recyklace).

V souvislosti s balíčkem k oběhovému hospodářství vydala Evropská komise v lednu 2017 sdělení k energetickému využití odpadů. Jedná se o důležitý dokument, ve kterém je formulován náhled Evropské komise na energetické využití odpadů v rámci hierarchie nakládání s odpady.

Jako pozitivní vidí MŽP fakt, že EK konstatuje, že nadkapacity energetického využití odpadu v Evropě jako celku nejsou. Pozitivní je, že si EK uvědomuje, že pokud není v daném regionu kapacita pro energetické využití odpadu, vede to k závislosti na skládkování.

Dalším pozitivem je, že se vyjasňují věci kolem bioplynových stanic. EK rovněž ví, že v některých případech je lepší energetické využití, než recyklace. Je to v případech, kdy látky obsažené v odpadu zabraňují recyklaci a jediným využitím je to energetické.

Ve sdělení EK ovšem Ministerstvo vidí i problematické věci. Jednou z nich je nedostatečně vymezené energetické využití v kontextu oběhového hospodářství. Není zohledněna situace v zemích, kde tyto kapacity chybí, přestože EK chce velmi razantně omezit skládkování.

Za koncepční problém z hlediska směrnice o odpadech lze označit doporučení EK, aby byly vzaty v úvahu kapacity energetického využití v jiných zemích EU, pokud daná členská země plánuje svou odpadovou strategii. Nepřesnosti jsou i v terminologii (energetické využití x spalování).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA