1/2021

Seriál o plastech XII.: Fotopolymery mají slibnou budoucnost

| autor: František Vörös, konzultant0

happens-770461_640.jpg
zdroj: pixabay

Do rodiny plastů se řadí termoplasty, elastomery a termosety. Vyrábějí se polymerizací, nebo též polymerací, tj. chemickou reakcí, při které se z malých molekul – monomerů - vyprodukují vysokomolekulární látky – polymery.

Polymerizace se dělí podle mechanismu na radikálovou, iontovou, polykondenzaci a polyadici. Podle způsobu provedení se dělí na blokovou, roztokovou, suspenzní, emulzní a radiační. Před několika dny informoval tým výzkumníků z Ghent University, QUT a Stanford University, že vyvinul účinný nástroj matematického modelování procesu polymerizace, který umožní předvídat vlastnosti polymerů ještě před jejich vytvořením.

Modifikací radiačního způsobu jsou světlem aktivované polymerizace kapalných monomerů na fotopolymery. Fotopolymer se obvykle skládá ze směsi multifunkčních monomerů a oligomerů, polymerů a aditiv, které mohou polymerovat při iniciaci světlem za vzniku vytvrzeného, zesíťovaného termosetu. K urychlení procesu se přimíchávají fotoiniciátory. Jakmile se vytvoří prostorová síť, získá se produkt, který je pevný, netavitelný a nerozpustný.

Tyto produkty nacházejí nové komerční aplikace, zejména v elektronice a lékařství. Lze je použít při opravě netěsností a prasklin v potrubí a v povrchových úpravách podlah.

Fotopolymerní formulace obvykle obsahují polymery, oligomery, monomery a aditiva. Jako polymery se uplatňují např. polyakryláty, polyvinylalkohol, polyisopren, polyamidy, epoxidy, polyimidy, styrenové kopolymery, nitrilový kaučuk. Působí jako pojiva a ovlivňují fyzikálně-mechanické vlastnosti finálního produktu. Typickými oligomery jsou epoxidy, uretany, polyetery a polyestery. Tyto produkty se funkcionalizují monomery, jako jsou styren, akryláty a N-vinlpyrrolidon. Na www.omnexus.specilachem.com lze nalézt charakteristiky 975 produktů pro přípravu fotopolymerů.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo