1/2024

SEAC přijal omezující návrhy týkající se čtyř ftalátů a TDFA ve sprejích

| autor: ECHA, překlad Ekotox0

SEAC přijal omezující návrhy týkající se čtyř ftalátů a TDFA ve sprejích

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal svá stanoviska ke dvěma návrhům omezení týkajících se čtyř ftalátů (DEHP, DBP, DIBP a BBP) ve výrobcích a na TDFA ve sprejích používaných širokou veřejností.

Žádosti o povolení

Výbor SEAC pokračoval v práci na 10 žádostech o povolení a schválil celkem 14 návrhů stanovisek týkajících se specifického použití látek chromu (VI), bis (2-methoxyethyl) etheru (diglyme) (EC 203-924-4, CAS 111-96-6) a 2,2'-dichlor-4 , 4'-metyléndianilín (MOCA) (EC 202-918-9, CAS 101-14-4).

Výbor také dokončil svou práci na další žádosti o povolení přijetím stanoviska o používání diglymu jako procesního rozpouštědla při výrobě meziproduktu pro aktivní farmaceutickou složku.

Ftaláty

SEAC přijal své konečné stanovisko na podporu návrhu na omezení čtyř ftalátů (DEHP (EC 204-211-0, CAS 117-81-7), DBP (EC 201-557-4, CAS 84-74-2, 93952-11- 5), DIBP (EC 201-553-2, CAS 84-69-5) a BBP (EC 201-622-7, CAS 85-68-7)) ve výrobcích.

Toto omezení navrhla ECHA a Dánsko a je příkladem toho, že dva orgány spolupracovaly na vypracování návrhu na omezení.

Doporučuje se omezit ftaláty ve výrobcích, jako jsou podlahy, potažené textilie a papír, rekreační zařízení a vybavení, matrace, obuv, kancelářské potřeby a vybavení a jiné výrobky tvarované nebo potažené plastem, které způsobují expozici přes kůži nebo vdechováním.

Výbor SEAC znovu potvrdil, že navrhované omezení je nejvhodnějším opatřením v celé EU na řešení identifikovaných rizik, pokud jde o přiměřenost jeho socioekonomických přínosů ke jeho nákladům.

Po zvážení 13 připomínek přijatých během veřejné konzultace k návrhu stanoviska schválenému v březnu 2017, navrhl SEAC dodatečné výjimky (pro určité části, výrobky nebo zařízení letadel a pro určité předměty pro motorová vozidla) a provedl menší úpravy v odůvodnění svého stanoviska.

Navrhované omezení se použije tři roky po vstupu změny přílohy XVII nařízení REACH.

TDFA ve sprejích používaných širokou veřejností

Výbor také podpořil návrh Dánska omezit uvádění na trh sprejů používaných širokou veřejností obsahujících TDFA (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 -tridekafluóroctyl) silanetriolu a jakýchkoli jeho mono-, di- nebo tri-0- (alkyl) derivátů.

Po posouzení obou připomínek přijatých během veřejné konzultace k návrhu stanoviska schválenému v březnu 2017 SEAC nezměnil své stanovisko, ale provedl menší změny v odůvodnění.

Výbor SEAC znovu potvrdil, že navrhované omezení je nejvhodnějším opatřením v celé EU na řešení identifikovaných rizik z hlediska proporcionality její sociálně ekonomických přínosů ke jeho sociálně-ekonomickým nákladům.

Opatření vyžaduje, aby spreje nebyly uvedeny na trh, pokud obsahují ve směsi s organickými rozpouštědly TDFA v koncentraci rovné nebo vyšší než dvě části na miliardu hmotnosti. Výrobky postřiku obsahují aerosolové rozprašovače, pumpičky a rozprašovací spreje a směsi prodávané na postřikování.

Navrhované omezení se použije 18 měsíců od nabytí účinnosti změny přílohy XVII nařízení REACH. Neexistují žádné použití, o nichž se navrhuje, aby byly z rozsahu omezení vyňaty (vyloučeno).

Úloha SEAC v regulačních procesech EU

SEAC je odpovědný za přípravu stanoviska agentury k žádostem o povolení a návrhem omezení. SEAC také připravuje stanoviska ke specifickým otázkám týkajícím se socioekonomických otázek a jakýmkoli dalším aspektům týkajícím se bezpečnosti látek samotných, v přípravcích nebo v článcích na žádost výkonného ředitele.

Konečné rozhodnutí o návrzích omezení, jakož i o žádostech o povolení, přijme Evropská komise prostřednictvím postupu výboru. Další informace o metodě SEAC jsou k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA na tomto odkazu.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP