Reklama

29. 6. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Ministerstvo životního prostředí

Sdělení a metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává sdělení a metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP).
Účelem metodického návodu k používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.
Sdělení a metodický návod

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372