Reklama

12. 7. 2016  |  Servisní témata  |  Autor: Text převzatý z chemsafetypro.com

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda (Kow) je definován jako podíl koncentrace chemické látky v n-oktanolu a koncentrace této látky ve vodě. To vše v rovnovážném stavu, při dané, specifikované teplotě.
• Kow = koncentrace v oktanolu / koncentrace ve vodě
Hodnoty Kow jsou obvykle vyjádřeny v logaritmickém tvaru jako logKow. Jsou bezrozměrné a také relativním ukazatelem tendence organické sloučeniny adsorbovat do půdy a živých organismů. Obecně platí, že logKow je nepřímo úměrný rozpustnosti ve vodě a přímo úměrný molekulové hmotnosti látky. Tyto údaje jsou většinou uvedeny v oddíle 9 bezpečnostního listu (SDS).

Správní důsledky spojené s rozdělovacím koeficientem n-oktanol / voda (Kow)
LogKow je velmi důležitým parametrem pro odhad šíření látky do životního prostředí (voda, půda, vzduch, bioty, atd.). Látky s vysokými hodnotami logKow mají sklon adsorbovat snadněji do organické hmoty v půdě nebo sedimentu kvůli jejich nízké afinitě k vodě. Chemikálie s velmi vysokými hodnotami logKow (tj. > 4,5) vzbuzují větší obavy, protože je možné, že se mohou shromažďovat v živých organismech ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372