2/2023

Rada pro konkurenceschopnost v Bruselu

| autor: Tisková zpráva MPO0

Rada pro konkurenceschopnost v Bruselu

Ministři schválili obecný přístup k návrhu nařízení o typovém schvalování motorových vozidel a také pozici Rady k návrhu směrnice o testu přiměřenosti a k návrhu tzv. notifikační směrnice v oblasti služeb (a umožnili tak zahájení jednání s Evropským parlamentem).

Zhodnotili též pokrok v naplňování Strategie pro vnitřní trh a Strategie pro jednotný digitální trh a přijali závěry Rady k průmyslové politice. 

Během zasedání Rady pro konkurenceschopnost ministři po předchozích intenzivních jednáních schválili obecný přístup k návrhu nařízení o typovém schvalování motorových vozidel a o dozoru nad trhem s nimi.

„Schválená pozice Rady představuje křehký kompromis v několika oblastech důležitých pro Českou republiku i její automobilový průmysl," uvedl náměstek Bärtl, který také apeloval na respektování obecného přístupu v dalších jednáních s Evropským parlamentem.

Ministři rovněž podpořili obecný přístup Rady k návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu (tzv. notifikační směrnice), který dle náměstka Bärtla představuje krok směrem k prohloubení vnitřního trhu a odstranění překážek v obchodu se službami.

Česká republika též podpořila přijetí obecného přístupu ke směrnici o testu přiměřenosti (neboli proporcionality), neboť tento předpis zlepší regulatorní prostředí v oblasti povolání v rámci celé EU.

„Z mobility profesionálů profitují všichni, bez ohledu na to, je-li dotyčný členský stát příjemcem nebo zdrojem odborných služeb. Usnadnění pohybu a práce profesionálů napříč EU proto musí být naším prvořadým cílem,“ zdůraznil náměstek Bärtl.

Ministři dále zhodnotili pokrok v implementaci Strategie pro vnitřní trh a Strategie pro jednotný digitální trh. „Opakovaně jsme se zavázali k vytvoření skutečného vnitřního trhu bez bariér, ze kterého mohou profitovat všichni občané i podnikatelé. Ambiciózní naplnění strategií pro vnitřní a digitální vnitřní trh tomu přispějí,“ apeloval ve svém vystoupení náměstek Bärtl.

ČR pokládá zejména volný tok a dostupnost dat za základní předpoklad využití ekonomického potenciálu digitálního trhu a vítá proto, že se Komise zavázala k přípravě legislativního návrhu v této oblasti.

Komisařka Věra Jourová představila na zasedání Rady analýzu spotřebitelského a marketingového práva EU. Z pohledu ČR se jedná o velmi důležitou aktivitu, neboť od přijetí dotčené legislativy došlo k podstatnému vývoji na spotřebitelských trzích i změnám v chování spotřebitelů a její výstupy mohou napomoci zjednodušení a zpřehlednění pravidel.

ČR také podpořila závěry Rady k průmyslové politice EU a společně s dalšími členskými státy apelovala na předložení strategie pro konkurenceschopný evropský průmysl ze strany Komise.

Tématem jednání pracovního oběda byla digitalizace průmyslu EU. ČR podporuje cíle sdělení „Digitalizace evropského průmyslu“, s cílem posílit konkurenceschopnost EU v digitálních technologiích a zajistit, aby EU mohla v plné míře těžit z digitálních inovací. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP