Reklama

21. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Rada pro konkurenceschopnost jednala o vnitřním trhu EU a zlepšení jeho pravidel

Ministři členských zemí EU zodpovědní za konkurenceschopnost se včera v Bruselu shodli na pozici k návrhu nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a diskutovali o pokroku dosaženém v projednávání návrhu nařízení o schvalování motorových vozidel. ČR zastupoval na zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Po intenzivních jednáních na pracovní úrovni ministři schválili obecný přístup k návrhu nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele, které je součástí balíčku k elektronickému obchodu.

„Dnes schválená pozice Rady umožní efektivněji zasáhnout v případech rozsáhlého porušování práv spotřebitelů ve vícero členských státech najednou,“ zdůraznil náměstek Vladimír Bärtl. „Nařízení napomůže také účinnější spolupráci mezi národními orgány odpovědnými za ochranu spotřebitele, i s ohledem na stále rostoucí nákupy online,“ doplnil Vladimír Bärtl. Výsledná podoba návrhu vzejde z jednání s Evropským parlamentem.

Ministři také diskutovali o pokroku, kterého bylo dosaženo při jednání o nařízení o schvalování motorových vozidel. Návrh mimo jiné reaguje na odhalení v kauze manipulace s emisními limity. Návrh má na jednu stranu usnadnit volný pohyb vozidel na vnitřním trhu EU, zároveň však lépe bránit podvodům.

"Oceňuji pokrok, jehož bylo při projednávání dosaženo. Nyní se musíme zaměřit na to, aby konečná podoba návrhu nepřinesla neúměrnou administrativní zátěž," uvedl k tomu náměstek Bärtl.

ČR na jednání Rady rovněž podpořila potřebu více investovat do nehmotných statků, mezi něž patří například znalosti, software, firemní značka nebo manažerské dovednosti. ČR stejně jako Evropská komise považuje jejich rozvoj za jeden z předpokladů rozvoje znalostní ekonomiky.

Česká republika se také postavila za iniciativu Konkurenceschopnost na vnitřním trhu, která obrací pozornost k zavádění bariér na vnitřním trhu v oblasti dopravy a potřebě takovému jednání předcházet.

Tématem pracovního oběda ministrů byla průmyslová politika se zaměřením na posílení inovační kapacity průmyslu. Česká republika přitom označila za svou prioritu rozvoj lidského kapitálu, podporu výzkumu, vývoje a inovací či dostupnost zdrojů, a to v kontextu prostředí příznivého pro podnikání a opětovně vybídla EK k předložení průmyslové strategie EU.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372