1/2024

Ptáme se za vás: Jak to, že ve spalovně papír způsobí méně emisí CO2, než na skládce?

| autor: Martina Jandusova1

newspapers-3488857_640.jpg
zdroj: Pixabay

Jeden z našich čtenářů se na nás obrátil s dotazem:„Čím je způsobeno, že papír ve spalovně způsobí méně emisí CO2, než na skládce? Je to emisemi metanu?“

Požádali jsme Janu Suzovovou, environmentální specialistku ze SAKO Brno, aby otázku zodpověděla:

Problém je právě v tom co píšete. Na skládce odpadů dochází k tzv. anaerobnímu rozkladu biodegradabilních odpadů, kam patří i papír a jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného a živočišného původu. Při tomto rozkladu se uvolňují bioplyny jejichž majoritní podíl je tvořen CO2 a CH4 – metan v různém poměru, dle délky tohoto rozkladného procesu (0 - 40 let).

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Plus pokud není skládkový plyn využíván k výrobě energie a teplo ve spalovně ano (ať už k výrobě elektřiny nebo pro dálkové vytápění apod.), musíte určitě připočítat ještě další "ekologické externality", prostě související vlivy v širších souvislostech. Teplo získané spalováním odpadu ušetří uhlí/ZP, které by se musely pro výrobu elektřiny/tepla spálit jinde (a tím by se uvolnilo odpovídající množství CO2). Ze skládky unikající metan má také řádově vyšší GWP (https://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1l_glob%C3%A1ln%C3%ADho_oteplov%C3%A1n%C3%AD), takže je pro oteplování mnohonásobně horší, než CO2 (trochu to "kompenzuje", že ze skládky uniká leta, ze spalovny CO2 hned). Po přepočtu na ekvivalent CO2 tak vyjde skládka hůř. Globálně je oboje, samozřejmě, špatně, papír nepatří ani na skládku ani do spalovny ...

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP