1/2024

Prověření přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu v letech 2006 až 2008

| zdroj: MPO ČR0

Prověření přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu v letech 2006 až

Aby byly naplněny požadavky Evropské Komise na prověření přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedené v rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti provozní podpory s vnitřním trhem EU „Státní podpora SA.40171 (2015/NN) – Česká republika Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie“, bylo provedeno sektorové šetření pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, které byly uvedeny do provozu v letech 2006 až 2008.

Přiměřenost podpory byla prověřena sektorovým šetřením v souladu s metodikou použitou při nastavování podpory, s podmínkami schválenými usnesením vlády č. 613 ze dne 4. září 2017 a podle metodiky, která je obsažena v aktuálním znění návrhu novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Při předběžném vyhodnocení sektorového šetření nebylo u uvedených zdrojů zjištěno riziko nepřiměřené provozní podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů.

U zdrojů, kterým byla poskytnuta vedle provozní podpory rovněž investiční dotace, bude dále postupováno procesem podle novely zákona č. 165/2012 Sb. po nabytí její účinnosti. U těchto zdrojů je předpokládána individuální kontrola prověření přiměřenosti celkové podpory nebo alternativní řešení, kterým je využití opatření k zajištění přiměřenosti podpory, která jsou navržena přímo v zákoně.

Finální vyhodnocení sektorového šetření pro uvedené zdroje bude zveřejněno po nabytí účinnosti novely zákona č. 165/2012 Sb., kdy v tomto vyhodnocení budou zohledněny případné úpravy metodiky prověření a zajištění přiměřenosti podpory podle schváleného znění novely zákona č. 165/2012 Sb., ve kterém budou zapracována případná doporučení a stanoviska Evropské komise k plnění závazků na prověření přiměřenosti poskytované podpory uvedených v rozhodnutích Evropské komise.

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA