2/2023

Projekt EU – Inteligentní a zelené těžební regiony EU REMIX (Smart and Green Mining Regions of EU)

| zdroj: MPO0

mine-481754_640.jpg
zdroj: Pixabay

Dne 25. února 2021 se uskutečnila závěrečná on-line konference REMIX projekt EU „Smart and Green Mining Regions of EU (REMIX)“ prostřednictvím Zoom.

Závěrečná událost projektu REMIX si kladla za cíl ukázat, jak partneři REMIX prostřednictvím meziregionální a meziodvětvové spolupráce vylepšili politické nástroje na podporu rozvoje odpovědného těžebního průmyslu.

Projekt REMIX byl jednou z prvních iniciativ, které vyzvaly evropské těžební regiony ke spolupráci a vzájemnému učení se při vývoji silnějších regionálních a národních těžebních politik a akcí podporujících rozvoj udržitelného těžebního průmyslu. Silná regionální angažovanost podpoří zdravou a doplňkovou evropskou spolupráci při rozvoji udržitelné výroby surovin v Evropě.

EU musí podporovat vlastní produkci surovin a stavebních nerostů. Těžené kovy a minerály jsou zásadní pro náš každodenní život a při budování moderního a čistého energetického hospodářství (elektronická infrastruktura, systémy skladování energie, energetické elektrárny atd.) Celá společnost bude stále více záviset na dodávkách těžebního průmyslu. Poptávka po globálních kritických surovinách roste a primární suroviny budou i nadále hrát klíčovou roli.

Přístup ke zdrojům a udržitelnost je klíčem k dosažení odolnosti EU vůči surovinám. Zajištění udržitelných dodávek kovů a nerostů je zásadní pro splnění evropských cílů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030. Abychom zajistili zdroje, musíme přijmout opatření k diverzifikaci dodávek z primárních i sekundárních zdrojů, snížení závislosti a zlepšení efektivního a oběhového systému využívání zdrojů, včetně udržitelného designu produktů.

To platí pro všechny suroviny, včetně obecných kovů, průmyslových minerálů, kameniva a biotických surovin, ale ještě důležitější je to pro suroviny, které jsou pro EU kritické. Úspěch EU v transformaci a modernizaci její ekonomiky závisí na udržitelné bezpečnosti primárních a sekundárních surovin potřebných pro vývoj čistých, digitálních technologií a technologií HITEC ve všech průmyslových ekosystémech EU.

Za Českou republiku na videokonferenci vystoupil Ing. Vladimír Bomberovič (senior expert odboru surovinové politiky, MPO) s názvem prezentace: „Vlastní surovinové zdroje – Zdroj vlastní nezávislosti - Own raw materiál resources – Source of own independence“

Na závěrečné akci představili partneři REMIX, proč jsou regiony důležité:

 • Jak využít zkušenosti s Evropskou zelenou dohodou?
 • Jak podporovat zelené technologie a těžbu?
 • Jak rozvíjet vzdělávání v kritických a stavebních nerostných komoditách?
 • Jak prokázat místo těžby a správy surovin v kontextu evropské politiky?
 • Jak těžba zapadá do oběhového hospodářství?
 • Jak se těžba může stát chytřejší a udržitelnější?

Diskuse u kulatého stolu č. 1 - Dotazy:

 • Z pohledu vytváření udržitelnějšího těžebního průmyslu v Evropě: Proč je role regionů tak důležitá? Proč jsou oblasti důležité?
 • Jak bychom měli rozvíjet komunikaci mezi aktéry v místních oblastech a tvůrci politik?
 • Jak rozvíjet regionální těžební ekosystémy? Co je nejdůležitější zvážit? Jak se těžba může stát chytřejší a udržitelnější?
 • Vzdělávání - jakou roli hraje z hlediska budování udržitelných těžebních ekosystémů budoucnosti? Jak bychom to měli rozvíjet?
 • Značka (brand) těžebního průmyslu - co s tím můžeme nebo co bychom měli dělat?

Relace u kulatého stolu č. 2 - Dotazy:

 • Jaké jsou nejdůležitější poznatky z projektů? Osvědčené postupy a nejdůležitější výzvy?
 • Co je nejdůležitější vzít v úvahu při vývoji udržitelných těžebních ekosystémů budoucnosti?
 • Co si myslíte o sociální licenci k provozu? Je to výzva v těžebním průmyslu? Co bychom pro to měli udělat?
 • Jak by z vašich odborných znalostí měli aktéři v regionech a oblastech vybudovat model spolupráce nebo ekosystém?
 • Jak spolupracují orgány a společnosti? Jak by to mělo fungovat?
 • Jak můžeme podpořit společnosti a aktéry při vytváření udržitelnějších těžebních inovací a podnikání?

V příloze je program on-line konference.

Pozn.

Projekt z programu INTERREG byl schválený Evropskou komisí dne 14.12.2016 s dobou trvání 1.1.2017 – 30.6.2021. První fáze projektu se uskutečnila od 1.1. 2017 do 30. 6. 2019. Druhá fáze projektu následovala od 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021. Vedoucím projektu je Regionální vláda Laponska, Finsko.

Dalšími účastníky jsou Agentura pro inovace a rozvoj regionu Castilla y León, Španělsko, Regionální rozvojová agentura Joensuu, Finsko, Wroclavské vojvodství, Polsko, Fakulta věd a technologií, Universita NOVA Lisabon, Portugalsko, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Universita Exeter, Anglie Národní technická universita Atény, Řecko a Geokompetenz Centrum Freiberg, Německo.

Jednotliví účastníci projektu vytvořili skupinu tzv. stakeholderů, což jsou zástupci těžebních regionů, těžebních svazů či organizací a vlastních těžebních firem. Cílem projektu bylo navázání přímých kontaktů, vzájemná výměna zkušeností mezi členskými státy z oblasti povolování průzkumu a těžby nerostných surovin, propojení územního plánování s chráněnými ložiskovými územími a ochranou životního prostředí, a pochopitelně rovněž zkušenosti z Public Relations. Ve druhé etapě proběhla implementace získaných zkušeností do jednotlivých regionů včetně pokračování národních workshopů.

Webové stránky celého projektu najdete na: https://www.interregeurope.eu/remix/

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP