2/2023

Při rekultivaci hrají podstatnou roli i vedlejší energetické produkty

| autor: Pavel Mohrmann0

VEP_obr_energotans
zdroj: Energotrans

Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin. Jedná se například o takzvané zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, výsypky, vytěžené pískovny, kamenolomy, pinky a další.

Rekultivace je tedy snaha člověka vrátit krajinu do původního stavu, jak to nejlépe jde. V mnoha případech jde o krajinu, která utrpěla těžbou uhlí, jehož energii jsme využili v elektrárnách. Nabízí se tedy, že vedlejší produkt, který vznikne při výrobě energie z uhlí by mohl být vrácen tam, kde byl vytěžen.

V naší volné sérii o tom, že i uhelné elektrárny mají své zatím nezastupitelné místo v energetickém mixu, mohou být člověku i přínosem a nejde jen o zavržení hodnou technologii, představujeme i dnes produkci vedlejších energetických produktů (VEP) elektrárny Mělník. Tentokrát v roli materiálu vhodného pro rekultivační činnost.

Produkce

Nespalitelné zbytky neboli vedlejší energetické produkty jsou tvořeny úletovým popílkem a struskou. Do VEP zařazujeme i energosádrovec, který vzniká odsířením spalin, v případě Elektrány Mělník jde o technologii mokré vápencové vypírky.

Obecně lze říci, že v energetice vzniká celá řada popílků, které mají poněkud odlišné vlastnosti. Tato odlišnost závisí na více faktorech. Především záleží na způsobu spalování. Velký rozdíl je například mezi práškovou či fluidní technologií spalování, teplotou spalování, konkrétním složením uhlí, způsobem zpracování a čištění spalin, atd.

Produkce VEP v lokalitě mělnické elektrárně byla v roce 2022 přibližně 397 tis. tun popílku, 35 tis. tun strusky, a 95 tis. tun energosádrovce. Celorepublikově produkuje česká energetika přibližně 11 milionů tun. V roce 2017 to bylo 12,2 mil. Tun.

Příklady táhnou

V rámci celé České republiky se k účelům rekultivace využívá cca 70% všech vyprodukovaných VEP. Hlavním účelem využití je technická rekultivace s ohledem na vhodné fyzikálně - mechanické vlastnosti popílku, strusky nebo tzv. stabilizátu.

Jako příklad lze uvést lokalitu Severní lom u Elektrárny Prunéřov II, kde je v současné době již větší část lokality rekultivována i biologickou rekultivací a ve zbývající části lokality probíhá rekultivace technická. Tato lokalita je rekultivována jako prostor po předchozí těžbě uhlí (viz fotografie).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP