Prezentace soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016

| autor: Tisková zpráva MPO0

Prezentace soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016

Vypisovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ÚRS Praha a.s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mediálními partnery soutěže jsou Časopis stavebnictví/hlavní/ a časopisy Build Info, TZB Info a Materiály pro stavbu a magazín SKYPAPER.

Soutěž má ukázat, že výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a úsporná. Zkoumáním použití materiálů a jejich kombinací lze proto dosáhnout významných zlepšení prostředí a kvality života.

Způsob jak toho dosáhnout je zavádění nových moderních výrob a technologií pro kvalitnější stavby a budovy s pozitivní bilancí energie. Pro lepší kvalitu stavebnin je připravován i nový zákon o stavebních výrobcích.

Soutěží se ve dvou kategoriích: I. kategorie - firmy s počtem do 150 pracovníků a II. kategorie - firmy s počtem nad 150 pracovníků.

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot jsou posuzovány zejména podle následujících kritérií: ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosahovaná kvalita výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, stav v zavádění systémů řízení výroby, výrazná investiční činnost do výrobních závodů a provozů v posledních 3 letech.

Odborná porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a provedení prohlídky vybraných provozů provede konečný výběr firem do užší nominace a v každé kategorii stanoví a předá na slavnostním nominačním odpoledni /od loňského roku nově/ vždy jednu vítěznou firmu v každé kategorii k ocenění a dále 5 dalších firem k udělení zvláštních ocenění – Cen organizátorů soutěže, Ceny poroty soutěže a Ceny mediálního partnera soutěže - Časopisu Stavebnictví.

Soutěž během 9 uplynulých let mimo jiné ukázala, že ve firmách průmyslové výroby stavebních hmot došlo k několikanásobnému zvýšení výrobních kapacit, k modernizacím a automatizacím technologických procesů, což vedlo ke zvýšení produktivity práce a k rozšíření sortimentu spolu s růstem užitných hodnot finálních výrobků, že firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v Česku se řadí mezi nejmodernější závody v Evropě a že rovněž i výrobky jsou již svojí kvalitou plně srovnatelné s výrobky vyráběnými ve výrobních závodech v západní Evropě.

Byl a je plněn cíl soutěže, představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl.

Podrobná informace je uvedena v příloze.

Přilohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK