1/2024

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 byla aktualizována

| autor: OPŽP0

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 byla aktualizována

Přehled všech provedených změn naleznete v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří požadavek, aby proti žadateli nebylo vedeno trestní řízení, ani nebyl pravomocně odsouzen.

Dále se jedná o doplnění postupů, kterými se zastavuje řízení o udělení dotace v souladu s novelou Zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech nebo požadavek na Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře.

Došlo také k dílčí úpravě v oblasti veřejné podpory, která byla vyvolaná změnou legislativy na evropské úrovni. Změna se týká zejména regionální investiční podpory, poskytované dle článku 14 GBER (Nařízení Komise 651/2014) a je promítnuta do nové podoby Čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu regionální investiční podpory, které je umístěno na www.opzp.cz v záložce Obecně závazné dokumenty.

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2014–2020

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP