1/2024

Praha zvyšuje kontrolu nad svozem odpadu a úklidem separačních stanovišť

| zdroj: Praha.eu0

800px-Praha,_Malostranské_náměstí_-_svoz_odpadu_651.jpg
zdroj: wikimedia.org

V posledních měsících se hl. m. Praha potýká s nárůstem objemu odpadu sváženého z ulic. V důsledku uzavření většiny obchodů a obav z šíření nákazy COVID-19 se změnilo nákupní chování Pražanů, které se projevuje ve skokovém růstu online nakupování.

Tento trend znamená zvýšení podílu obalových složek odpadu kolem separačních stanovišť v pražských ulicích. Odpad kvůli jeho rozměrům často nelze umístit do sběrných nádob a v důsledku jsou tyto nevzhledné odpady z obalů různé velikosti a složení zdrojem nežádoucího nepořádku. Praha proto přistoupila ke zvýšení kontroly nad svozem odpadu a soustředí se na častější pravidelný úklid kolem separačních stanovišť.

Dopady pandemie COVID-19 a s nimi související změny každodenního chování Pražanů znamenají v současnosti nutnost efektivního nastavení služeb města. Oblastí, kde se změna chování projevila téměř okamžitě, je odpadové hospodářství. S nárůstem online nakupování se zvyšuje objem a složení vyprodukovaného odpadu v hl. m. Praze.

Jakkoliv nedochází k dramatickému růstu váhy svezeného odpadu, roste jeho objem. Již v rámci letošních Vánoc a příchodu nového roku Praha na tuto situaci reagovala objednáním mimořádného odvozu odpadu. Cílem v tomto roce bude i nadále pokračovat ve zvyšování čistoty pražských ulic.

„Už na konci minulého roku nám bylo jasné, že zvýšený online prodej musí logicky znamenat zvýšené množství odpadu, zejména pak obalových materiálů. Proto jsme již v uplynulých měsících navýšili svozové kapacity na celém území města tak, abychom udrželi čistotu a pořádek v pražských ulicích,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

I přes navýšení kapacit úklidových i svozových vozů se ukazuje, že nezbytnou součástí fungujícího obecního systému je i adekvátní míra kontroly výkonů svozových firem nejen ze strany města, ale i širší veřejnosti. Online nakupování a s ním související nárůst vyprodukovaného odpadu bude mít i v dalším období vzrůstající tendenci, a proto vyžaduje adekvátní součinnost všech účastníků celého procesu.

Praha bude i nadále vyžadovat od svozových firem vysoký standard poskytovaných služeb a přistupuje ke zvýšení dohledu nad činností svozových společností. Metropole také chce v kontrole postupovat ve vzájemné kooperaci s občany i zástupci městských částí a společně sdílet informace o zajišťování pravidelného svozu nebo úklidu kolem separačních stanovišť.

„Čistota pražských ulic je jednou z priorit vedení města. Vyzýváme proto městské části i občany, aby zasílali fotky a podněty na případné problémy se svozem tříděného odpadu ve svém okolí. Jsme připraveni všechny podněty obratem řešit se svozovými firmami,“ komentuje nově nastavená kontrolní opatření náměstek Hlubuček.

Jednou z výslovných smluvních povinností svozových společností, na jejíž kontrolu se hl. m. Praha zaměří, je povinnost uskutečnit úklid tři metry všemi směry od separačního stanoviště a dva metry zametat.

„Praha v roce 2021 počítá s 1,6 miliardy korun na zajištění svozu komunálního odpadu z pražských ulic a sběrných dvorů. Za tyto peníze chceme mít pořádek v ulicích. Budeme důsledně kontrolovat, že je město za vydané prostředky uklizeno a v ulicích metropole je pořádek,“ vysvětluje Petr Hlubuček.

Největší svozová firma Pražské služby, a.s., také navýší kapacitu ručního čištění a úklidu stanovišť. Navíc Pražské služby nasadí další tři vozidla pro úklid. O potřebě kvalitativní nápravy byli informování všichni konsorciální partneři a svozové firmy a návazně se uskuteční opětovné proškolení všech posádek úklidových vozidel o činnostech, které vyplývají ze závazků s hl. m. Prahou.

„V jednání o rozpočtu na rok 2021 jsem tvrdě požadoval, aby se neškrtaly prostředky na svoz odpadu ve městě. Koronakrize a s ní související výpadky příjmů hlavního města nesmí znamenat, že se z pražských ulic a veřejných prostranství stane smetiště,“ dodává Petr Hlubuček.

Současná situace podle statistik ukazuje, že požadavek na udržení výše prostředků na odpadové hospodářství v rozpočtu města na rok 2021 byl nutností. Mezi klíčové investiční akce odpadového hospodářství v roce 2021 pak patří vybudování třídičky plastového odpadu za 100 milionů korun, díky které bude město schopno třídit směsné plasty a vzniklý granulát prodávat.

V roce 2021 bude navíc vyměněn poslední ze čtyř kotlů Malešické spalovny, a tím se sníží také emise. Celkové náklady v případě výměny kotlů dosáhnou 2,8 miliardy korun.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP