1/2024

Praha připravuje pozici manažera modrozelené infrastruktury

| zdroj: Praha.eu0

businessman-4914044_640.jpg
zdroj: Pixabay

Město si uvědomuje význam stromů a zeleně v městském prostředí, zároveň chce podporovat šetrné hospodaření s dešťovou vodou a další adaptační opatření v jednotlivých investicích města. Příští rok proto pražský magistrát zřídí nové oddělení manažera modrozelené infrastruktury. Manažer bude mít za úkol od počátku dohlížet a koordinovat městské investice z hlediska podpory modré a zelené infrastruktury.

V roce 2018 jsem Pražanům slíbil, že do osmi let ve městě vysadíme milion nových stromů. Už teď jsme na dobré cestě a věřím, že nové oddělení manažera modrozelené infrastruktury splnění nejen tohoto ambiciózního cíle ještě urychlí. Jak ukazují vizualizovaná data na portále pragozor.cz, Praha v ochraně životního prostředí nezahálí,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Naším cílem je, aby všechny důležité investice města se zelení či vodním hospodařením počítaly, v co největší míře to půjde. Aby stromy ve městě neubývaly, ale naopak přibývaly při každé vhodné příležitosti, kterou je například oprava ulice či náměstí. V historickém městě, jako je Praha, toto není snadné, zároveň do procesu vstupuje vždy řada aktérů.

Manažer modrozelené infrastruktury tak bude hlídat, aby investice města byly v tomto ohledu co nejmodřejší a nejzelenější. Podstatné také je, aby se manažer projektům věnoval hned na počátku jejich přípravy,“ upřesnil náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí a technické infrastruktury Petr Hlubuček.

Rada hl. m. Prahy v minulých letech schválila řadu koncepčních dokumentů vztahujících se k ochraně městské zeleně a péči o ni nebo obecněji k rozvoji modrozelené infrastruktury města. Metropole má Koncepci péče o zeleň v hl. m. Praze, Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy nebo Akční plán výsadby stromů v Praze (Milion stromů pro Prahu).

Pro zadržení vody ve městě a efektivní hospodaření s ní město připravuje standardy hospodaření s dešťovou vodou. Jako problém se však ukazuje implementace cílů a opatření z jednotlivých dokumentů do konkrétních investičních projektů. Tyto projekty připravují odbory magistrátu, městské organizace, obchodní společnosti ve vlastnictví města či městské části. Manažer modrozelené infrastruktury bude mít za úkol, aby se tyto koncepční dokumenty odrazily a byly zahrnuty ve všech důležitých projektech města.

Oddělení vzniká vzhledem k množství připravovaných investičních projektů, jejich složitosti a potřebě odborných znalostí. Znalosti jsou přitom potřeba nejen z oboru dendrologie (botaniky), ale i z technických oborů souvisejících s přípravou a realizací staveb a z oblasti architektury a urbanismu. Magistrát proto počítá s vytvořením týmu čtyř až pěti pracovníků. Nové oddělení bude zařazeno pod stávající odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP