2/2023

Praha chce rozvíjet možnosti řešení klimatických změn ve městě

| autor: TZ Praha.eu0

Praha chce rozvíjet možnosti řešení klimatických změn ve městě

Tyto hrozby mohou mít rozsáhlý dopad na kvalitu života obyvatel z několika pohledů – například bezpečnosti, zdraví nebo ztráty majetku. Praha si je těchto možných problémů vědoma a snaží se na ně do budoucna připravit.

Na posledním červnovém jednání městská rada schválila Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy, který se zaměřuje na výzkumné úkoly, metodickou přípravu a vytvoření pilotních projektů k adaptaci na klimatickou změnu v tomto a následujícím roce.

Tento týden, ve čtvrtek 28. června, se také uskutečnila v prostorách Nové radnice mezinárodní konference s názvem „Sdílení zkušeností s implementací strategií adaptace na změnu klimatu ve městech“.

Byla organizována pod záštitou radní hl. m. Prahy Jany Plamínkové s cílem sdílet zkušenosti v oblasti adaptační strategie s odborníky ze zahraničí.

„Jsem ráda, že na této konferenci vystoupily Veronika Wirth a Daniela Schauffuss - odbornice z Mnichova. Jak s Mnichovem, tak například i s Vídní, má Praha velmi dobré pracovní vztahy.

Zkušenosti z těchto a dalších evropských měst mohou být pro nás výraznou inspirací při naplňování adaptační strategie v našich podmínkách,“ řekla radní Jana Plamínková.

Na konferenci byl představen právě schválený Implementační plán Adaptační strategie, na kterém se podílel odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe), Ústav informatiky Akademie věd ČR, Český hydrometeorologický ústav a další subjekty.

Ten by chtěla Praha po konzultaci s odborníky rozšířit do budoucna o některé další body, které by vycházely právě z této konference.

Praha tak hodlá držet krok s evropskou špičkou v oboru a chce být připravena na další implementační období pro roky 2020 až 2024, ve kterém by zohlednila vlastní i zahraniční zkušenosti a znalosti k rozšíření podpory opatření.

Ta kladou důraz na hospodaření s dešťovou vodou a na podporu zelených střech a fasád, která městům mohou pomoci lépe se vyrovnávat se změnami klimatu.

„Hlavní účel adaptace, tedy snížení zranitelnosti Prahy vůči změně klimatu a garance kvalitního životního prostředí pro její obyvatele, patří spolu s dalšími faktory kvality života, jako je dostupné bydlení, udržitelná mobilita nebo kvalitní zdravotnictví a školství mezi jádro konkurenceschopnosti města v národním, evropském i globálním měřítku,“ doplnil Štěpán Kyjovský, ředitel magistrátního odboru ochrany prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP