1/2024

Pozvánka: Československá environmentální konference ENVIRO 2016

| autor: redakce0

Pozvánka: Československá environmentální konference ENVIRO 2016

V jednotlivých blocích budou diskutovány problémové otázky metodiky uplatňování českých a slovenských národních legislativních norem a implementace europských směrnic, včetně návrhu revizí konkrétních předpisů.

Konference se zúčastní zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, České i Slovenské inspekce životního prostředí a odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatelů, jakož i provozovatelé významných průmyslových podniků.

TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE

Odpady

 • Návrh revize směrnice o odpadech – oběhová ekonomika a politika EK v oblasti OH
 • Praktické zkušenosti z uplatňování nového zákona o odpadech v SR
 • Novela zákona o odpadech v ČR

Ovzduší

 • Kvalita ovzduší v městských sídlech
 • Identifikace původců znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji
 • Identifikácia pôvodcov znečistenia a ich vplyv na kvalitu ovzdušia v meste Ružomberok
 • Kontrola lokálních topenišť – novela zákona o ochraně ovzduší v ČR

IPPC

 • Implementace nejlepších dostupných technik (BAT) do integrovaných povolení v Moravskoslezském kraji
 • Určovanie odchýlnych limitov od požiadaviek BREF/BAT – metodika a skúsenosti z uplatňovania v SR
 • Praktické zkušenosti provozovatelů
 • BREF/BAT
 • Revize dokumentů BREF – rámcový pohled EIIPCB
 • Praktické zkušenosti z uplatňování požadavků BREF a kontrol plnění podmínek IP v ČR
 • Praktické zkušenosti z uplatňování požadavků BREF při povolovaní průmyslových provozoven v ČR/SR
 • Revize dokumentů BREF

POTVRZENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 • Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadov MŽP SR
 • Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR
 • Jan Maršák, Odbor odpadů, MŽP ČR
 • Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor IPKZ, SIŽP
 • Cyril Burda, inšpektor SIŽP pre revízie dokumentov BREF
 • Marek Bruštík, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Jiří Krčmář, ArcelorMittal Ostrava
 • Marianna Matajová, Mondi SCP a.s. Ružomberok

ORGANIZAČNÍ POKYNY

 • Termín: 22. - 23. září 2016
 • Místo konání: Horský hotel Sepetná
  Ostravice 0956
  739 14 Ostravice
  GPS: 49°32‘58.602“N, 18°24‘15.851“E
  Web: http://hotel.sepetna.cz/

Důležité termíny

 • 15. 8. 2016 – ukončení registrace závazných přihlášek se zlevněným vložným, 10% sleva.
 • 19. 9. 2016 – ukončení registrace závazných přihlášek.

Kontakt

 • Vincent Šušol, mobil: +421 948 013 089, mail: vincent.susol@ekosplus.sk

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP