Reklama

12. 1. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

Pozor, ten chlap je vrah!

Deník.cz ve svém textu z počátku týdne, jehož titulek nemá cenu zmiňovat, poslal do světa informaci typu: Pozor, ten chlap je vrah! Říkala to stará Blažková. Vyvraťe to!

Text se opírá o vědce z VŠE a o jejich studii, která není v textu pojmenována. Je v něm citován pan Pikora, který zřejmě kdysi vstřebával ekonomické vzdělání na VŠE. Autor článku však zavádějícími větami posadil pana Pikoru společensky jinam. Uváděná čísla, zastrašující kde koho, nejsou podložena ničím, snad jen uvozovkami přímé řeči. To vše příhodně v době, kdy jdou návrhy Zákona o odpadech a Zákona o výrobcích s ukončenou životností do Legislativní rady vlády.

MŽP i přes tento nevalidní a lživý text krátce zareagovalo:

MŽP s novými spalovnami dopředu nepočítá, nikomu jejich počet nediktuje a rozhodně je nestaví

Včerejší pracovní snídani na téma “Odpady a legislativa v České republice v roce 2017” si média, zejména ČTK (a není to poprvé), přeložila tak, že Ministerstvo životního prostředí hraje roli toho, kdo tu diktuje své vize investorům a kdo si na území ČR plánuje spalovny, což je holý nesmysl.

Výstavba spaloven je a bude zcela na rozhodování soukromých investorů. Fakt, že ministerstvo ví o dvou konkrétních záměrech, diskutuje s investory a dokáže vypočítat, že bude zapotřebí se do budoucna vypořádat s určitým množstvím odpadu jinou formou než skládkováním, ale neznamená, že, slovy ČTK, MŽP "uvažuje o dvou spalovnách". Tedy, že plánuje výstavbu dvou spaloven, jak z textu zprávy může vyznít.

MŽP včera zároveň potvrdilo, že po dohodě s Evropskou komisí nebude Česká republika dotacemi podporovat výstavbu velkých spaloven odpadu.

MŽP se k záměrům výstavby spaloven samozřejmě bude vyjadřovat, a to v rámci tzv. procesu EIA. Ten posoudí, jaký vliv by případná stavba a provoz spalovny měly na životní prostředí a lze-li ji, případně za jakých podmínek, realizovat.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372