1/2024

Povinnosti povolení a zpětně získané látky v rámci dvou projektů fóra o prosazování

| zdroj: MPO0

algae-bloom-4402812_640.jpg
zdroj: Pixabay

První projekt ověří, zda látkám SVHC z přílohy XIV nařízení REACH, které jsou uvedeny na trh EU, bylo uděleno povolení. Další pilotní projekt se zaměří na výjimky z povinnosti registrace látek zpětně získaných z odpadu (zveřejněno ECHA 22. 1. 2021).

Byl zahájen devátý koordinovaný projekt fóra o prosazování nařízení REACH (REF-9), který se týká povolovacích povinností. Týká se všech 30 zemí EU a EHP, přičemž inspektoři zkontrolují, zda držitelé povolení dodržují požadavky povolení podle nařízení REACH, aby chránili bezpečnost a zdraví pracovníků, široké veřejnosti a životního prostředí před látkami SVHC.

Inspektoři zkontrolují, zda látkám SVHC podléhajícím povolení, které byly uvedeny na trh, bylo uděleno povolení Evropskou komisí. Zkontrolují také, zda použití těchto látek splňuje podmínky stanovené v rozhodnutích o povolení. Kontroly budou prováděny ve spolupráci s vnitrostátními celními orgány a orgány odpovědnými za legislativu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ochrany životního prostředí.

Činnosti v oblasti prosazování REF-9 budou provedeny v roce 2021 a zpráva o jejich výsledcích bude k dispozici koncem roku 2022.

Kontroly byly zahájeny také v rámci pilotního projektu v oblasti zpětně získaných látek. Projekt je prvním fórem zkoumajícím rozhraní mezi nařízením REACH a rámcovou směrnicí EU o odpadech. Zaměřuje se na výjimku z registrace látek získaných z odpadu, kterou může využít sektor recyklace. Projekt se zaměřuje na zpětně získané látky, které splňují stav, kdy odpad přestává být odpadem.

Kontroly budou prováděny ve spolupráci s orgány odpovědnými za právní předpisy o odpadech. Hlavním cílem je zkontrolovat soulad s registrací podle nařízení REACH u látek získaných z odpadu, ale také zlepšit znalosti orgánů odpovědných za prosazování o výjimkách pro průmysl zpracovávající odpad a zvýšit povědomí zpracovatelů odpadu o povinnostech podle nařízení REACH.

Inspektoři budou rovněž shromažďovat informace o hlavních povinnostech týkajících se označování a balení zpětně získaných látek podle nařízení CLP.

Kontroly pilotního projektu budou provedeny v roce 2021, zatímco zpráva s výsledky projektu se očekává v létě 2022.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP