1/2024

Polemika: Měl by zákon o POZE spadnout pod stůl?

| autor: Martina Jandusova0

money-2696219_640.jpg
zdroj: pixabay

Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) prošel v úterý večer druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Hospodářský výbor bude návrh projednávat 10. června. Některým zájmovým skupinám tak svitla naděje, že zákon by mohl být schválen do říjnových voleb.

Neschválení novely o POZE by jim totiž velmi uškodilo. Naproti tomu odpůrci návrhu zákona by byli raději, kdyby zákon v této podobě sněmovnou neprošel. V dnešní polemice jsme se obrátili na Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů a Solární asociaci, aby se vyjádřil k podobě novelizovaného zákona a jejímu případnému neschválení.

Co je podle Vás v novele zákona o POZE připraveno dobře a co naopak špatně?

Pavel Štípský, předseda Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Z hlediska oboru MVE novela neřeší nápravu chyby ve stávajícím platném zákoně, kdy téměř polovina MVE nemá zákonem určenou životnost, od které se odvíjí doba délky pobírání provozní podpory. Předkladatel novely (MPO) dlouhodobě odmítá tento diskriminační stav vyřešit, problém se pokouší řešit některé poslanecké pozměňovací návrhy.

Novela je inspirována německou legislativou, zvláště aukčním systémem pro nové zdroje, neošetřuje však například dostatečně podmínky pro rozvoj malých instalací a komunitních zdrojů. Výsledkem může být i řada až nežádoucích megalomanských instalací OZE. Dá se předpokládat, že v aukcích budou vítězit největší projekty, kde se logicky dá jednotková pořizovací cena nejvíce srazit. Z aukčního systému mají být vyřazeny solární instalace. MVE vyřazují z aukčního systému přírodní podmínky - lokality pro MVE nad 1 MW v dostatečném množství již prostě nejsou.

Rozdílné vnitřní výnosové procento (IRR) pro různé typy OZE - tedy "kolik si mohou vydělat". Není zohledněn prvek efektivity u jednotlivých provozoven (subjekt, který vybudoval a provozuje zdroj efektivněji, tedy má rychlejší návratnost, může být potrestán za překompenzaci krácením, případně i vracením provozní podpory).

Novela dle mého názoru neřeší systémově další efektivní trvale udržitelný rozvoj POZE pro dlouhodobější časový horizont v kombinaci s jasnými a předvídatelnými pravidly, ale jde spíše pouze a jenom o to, aby ČR splnila své závazky vůči "Bruselu".

Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

Novela, která se aktuálně blíží v Poslanecké sněmovně do finále, má velkou šanci pomoci dekarbonizovat českou energetiku tím, že zavádí nový tržní mechanismus podpory obnovitelných zdrojů formou aukcí. Zároveň ale může novela zákona další rozvoj moderní energetiky zcela ohrozit, zejména v případě fotovoltaiky. Návrh zákona totiž solární energii předem vylučuje ze systému aukcí pro nové zdroje, což Solární asociace považuje za diskriminační.

Druhou zásadní změnou, kterou vládní novela přináší, je omezení výnosnosti stávajících zdrojů prostřednictvím tzv. IRR (vnitřní výnosové procento projektu), což je zcela nové opatření vůči případné překompenzaci podpory. Novela zákona každému zdroji nastavuje jinou úroveň IRR, což je navíc v rozporu s původní metodikou podpory. Nejnižší povolenou hranici IRR přitom Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo pro fotovoltaiku, jen 6,3 procenta. Větrná a vodní energie má 7 procent, biomasa 9,5 procenta a bioplyn 10,6 procenta.

Solární asociace s tímto návrhem nesouhlasí a pro mnoho solárních podnikatelů by to mohlo být likvidační. Bude-li totiž hodnota IRR pro jakýkoliv zdroj nastavena příliš nízko, dojde k tomu, že majitelé elektráren nebudou moci splatit bankovní úvěry, protože jim výnos nepokryje ani nákladové úroky. Kromě toho chtějí poslanci v rámci novely navýšit stávající solární daň o dalších 10 %.

Pokud se zákon nestihne projednat před volbami, co to bude pro vás znamenat?

Pavel Štípský, předseda Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Pokud se zákon neprojedná, tak skupina MVE uvedených do provozu před rokem 2006 s velkou pravděpodobností nebude moci pobírat v příštím roce provozní podporu na svou vyrobenou elektřinu, což může být pro mnohé z nich likvidační. Zřejmě také bude zásadně ohrožen plánovaný harmonogram čerpání prostředků pro všechny OZE z Modernizačního fondu v roce 2022.

Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace

Dopady se nedají jednoznačně odhadnout. Na jedné straně by se sice odvrátila hrozba zavedení dalšího retroaktivního snížení podpory. Na druhé straně se ale prodlužuje nejistota kolem nastavení IRR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP