1/2022

Pojem „plasty“ skrývá paletu materiálů, jejichž vlastnosti je předurčují k různým způsobům recyklace

| autor: Martina Jandusova0

pexels-magda-ehlers-2547565.jpg
zdroj: Magda Ehlers, pexels.com

Plasty jsou veřejností vnímány čím dál negativněji, zejména kvůli znečištění životního prostředí plastovými odpady. Zlepší se situace díky evropskému omezení jednorázových plastů? Kde se bez plastů neobejdeme? A jaké největší mýty o plastech kolují? Tyto i další otázky jsme položili Ing. Zdeňku Starému, Ph.D. a Ing. Hynku Benešovi, Ph.D. z oddělení Zpracování polymerních materiálů Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

Evropská unie přišla s omezením prodeje jednorázových plastových výrobků, jako jsou brčka nebo příbory. Bude omezení těchto výrobků skutečně dostatečně účinným krokem, aby se začalo redukovat plastové znečištění?

Zákaz některých jednorázových plastových výrobků v EU k žádnému výraznému omezení plastovému znečištění pravděpodobně nepovede, neboť tyto výrobky tvoří jen zanedbatelnou část plastového odpadu. V EU je navíc odpadové hospodářství, a hlavně povědomí obyvatel o správném nakládání s odpady na vysoké úrovni. Tento krok však může být impulzem pro vývoj nových materiálů, které po skončení životnosti méně zatěžují životní prostředí. V každém případě platí, že ideální odpad je takový, který vůbec nevznikl, a pokud již vznikl, tak ho lze pokud možno jednoduše recyklovat.

Bylo by skutečně ekologičtější, pokud bychom v některých výrobcích plasty nahrazovali jinými materiály? V jakých aplikacích jsou plasty nenahraditelné?

Abychom mohli správně posoudit, zda je daný materiál tou správnou volbou pro konkrétní aplikaci, je třeba vždy provést tzv. vyhodnocení životního cyklu materiálu (life cycle assessment). Toto hodnocení bere v potaz nejen recyklovatelnost materiálu ale hlavně množství zdrojů a energie potřebné k produkci materiálu a k jeho dopravě na místo aplikace. Z tohoto srovnání například často vycházejí plastové obaly výhodněji v porovnání s papírovými nebo skleněnými alternativami.

V poslední době se naprosto jasně ukázala nenahraditelnost plastů v oblasti zdravotnictví. Jen těžko si lze představit boj s nemocí COVID-19 bez zdravotních pomůcek vyrobených z plastů. Dále je možné zmínit obalové materiály, zejména pro balení potravin, kde použití plastů výrazně přispívá k šetření potravin díky prodloužení doby spotřeby. A do třetice můžeme uvést lehké konstrukční materiály, např. tepelně izolační materiály nebo materiály používané v oblasti automobilového a leteckého průmyslu, jejichž použití vede k tolik žádaným úsporám energie.

Evropská unie podporuje mechanickou recyklaci plastů. Je to podle Vás správné řešení? Přece jenom mechanická recyklace naráží na technické a ekonomické překážky.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO