1/2024

Podpora výzkumu a realizace obnovitelných zdrojů energie

| autor: Kamila Urbášková, www.faircare.cz1

Podpora výzkumu a realizace obnovitelných zdrojů energie

Program podpory Proof of Concept podporuje nápad nebo rozpracovaný výzkum, u kterého byl nalezen nový směr pro možné budoucí komerční využití. Umožňuje žadatelům hradit výzkum a finanční prostředky na zabezpečení potřebných pracovníků. Program podporuje dva typy předložených projektů.

Prvním typem jsou projekty související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh, výstupem projektu tedy bude studie proveditelnosti.

Druhým typem podporovaných projektů jsou ty, které směřují k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Tady musí žadatel v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu.

Pořádat si o finanční podporu v rámci IV.výzvy programu Proof of Concept mohou podnikatelské subjekty jako malý a střední podnik. Výše podpory se pohybuje od 50 do 70 % celkových způsobilých výdajů projektu. Příjem žádostí do uvedené výzvy probíhá do 30. října 2020.

Dalším programem vhodným k využití je program Obnovitelné zdroje energie. Nyní je otevřená výzva č. V zaměřená na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Výzva byla postupně prodlužována a nyní je otevřena do 31.08.2020 pro aktivity výstavba větrných elektráren a výstavba, rekonstrukce, modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Žadatelem může být podnikatelský subjekt jako malý a střední podnik. Důležité je, aby předmět podnikatelské činnosti odpovídal podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován. Výše podpory se pohybuje od 70 do 80 % celkových způsobilých nákladů.

Jelikož se uvedená výzva několikrát prodloužila, neočekává se, že by byla vyhlášena do konce roku další výzva, přestože tak byla původně v harmonogramu navržena. Tedy do 31.8.2020 je na nějaký čas poslední možnost zažádat si o podporu v tomto operačním programu.

Obrázek, autor: Photo by izunavi on Foter.com / CC BY

Komentáře

  1. sliby se slibujou ,blázni se radujou. kdo vám má věřit ? Kolik podrazů je v plánu ?

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP