1/2024

Podpora projektu společného zájmu ACON Smart Grids

| autor: MPO ČR0

Podpora projektu společného zájmu ACON Smart Grids

Výbor CEF Evropské komise dne 23. ledna 2019 v odpoledních hodinách schválil návrh Evropské komise na poskytnutí grantu pro několik klíčových projektů společného zájmu evropské energetické infrastruktury.

Toto rozhodnutí je významné i pro česko-slovenský projekt společného zájmu ACON, který díky tomu obdrží rekordní grant z finančního nástroje CEF-Energy.

Společnosti E.ON Distribuce, a. s., a Západoslovenská distribučná, a. s., získaly od Evropské komise prostředky ve výši 91,2 milionů EUR na mezinárodní projekt inteligentní energetické soustavy ACON Smart Grids.

Jde vůbec o první projekt distribučních společností v regionu střední a východní Evropy, který u EU uspěl mezi tzv. projekty společného zájmu (projekty PCI). Zároveň tento česko-slovenský energetický program získal vůbec nejvyšší grant v historii.

ACON kromě distribučních společností podporují i provozovatelé přenosových soustav v České a Slovenské republice – ČEPS, a. s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., a další partneři.

Práce na modernizaci distribučních sítí začnou v obou státech už letos a budou probíhat až do roku 2024.

Cílem projektu ACON, jehož realizátorem je v České republice společnost E.ON Distribuce, a. s., je modernizace a zvýšení efektivity distribuční soustavy a prohlubování přeshraniční spolupráce mezi Slovenskem a Českou republikou.

Díky projektu budou do distribuční sítě zaváděny inteligentní technologie, které pomáhají regulovat energii přesně dle spotřeby, a do budoucna umožní i více zapojit obnovitelné zdroje, například solární panely.

Investicemi do chytrých sítí se zvýší stabilita a bezpečnost dodávek i ekonomická efektivita sítí, zároveň se zkvalitní i dálkové řízení sítí. To vše pro přípravu distribuční soustavy na budoucí desetiletí, aby umožnila připojení elektromobilů, baterií a dalších zařízení, které se budou stávat každodenní součástí života.

Projekt společného zájmu ACON je realizován primárně v příhraničních oblastech a také na celém distribučním území společnosti E.ON Distribuce, a. s., avšak jeho přínos se projeví na území po celé České republice, ale i v okolních zemích.

Implementace smart prvků poskytne odpovídající kapacitu pro všechny uživatele distribuční soustavy a umožní její lepší monitoring. Jednodušší identifikace potenciálních poruch zkrátí čas potřebný k jejich odstranění a vytvoří se tak stabilnější distribuční soustava s minimem výpadků a vysokou kvalitou dodávek.

Možnost spolufinancovat rozvoj distribuční soustavy ze zdrojů EU představuje příležitost, jak výrazným způsobem přispět k digitalizaci distribuční soustavy a nabídnout nová technologická řešení koncovým uživatelům.

Celková hodnota podpořeného projektu ACON činí 182,4 milionů EUR, přičemž spolufinancování z evropských zdrojů dosahuje 91,2 mil. EUR, tedy 50 % z hodnoty projektu. Náklady každého z partnerů pak představují 50 %.

Projekty společného zájmu prezentují klíčové přeshraniční energetické infrastrukturní projekty EU, které jsou nezbytné pro vytvoření jednotného energetického trhu a dosažení dostupné, bezpečné a obnovitelné energie pro všechny.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA