1/2021

Podávání žádostí o kompenzace nepřímých nákladů za rok 2020

| zdroj: MPO0

chemist-3835762_640.jpg
zdroj: pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO přijímat v termínu od 1.července 2021 do 30. září 2021 žádosti oprávněných žadatelů o kompenzace nepřímých nákladů za rok 2020 z řad průmyslových ohrožených odvětví definovaných v příloze č. 1 nařízení vlády č. 565/2020 Sb. Alokovaná výše prostředků ve výši 1,3 mld. Kč je stanovena nařízením vlády č. 214/2021 Sb.

Zavedení kompenzací nepřímých nákladů v ČR je realizováno na základě § 11 novely zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů z konce roku roce 2019 (zákon č. 1/2020 Sb.), kterou byl stanoven rámec pro poskytování finanční kompenzace nepřímých nákladů.

Konkrétní pravidla poskytování kompenzací jsou stanovena v nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny.

Celková výše prostředků určených na kompenzace nepřímých nákladů za rok 2020 oprávněným žadatelům nepřesáhne částku 1,3 mld. Kč, která je alokována nařízením vlády č. 214/2021 Sb.

Základní informace:

 • Žádosti je možné podávat od 1. července 2021 od 9:00 hodin do 30. září 2021 do 24:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • O kompenzaci nepřímých nákladů může požádat pouze fyzická nebo právnická osoba působící v odvětví definovaném v příloze č. 1 nařízení vlády č. 565/2020 Sb., která dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 383/2012 Sb. splnila povinnost předložit Ministerstvu životního prostředí do 15. března 2021 provozní údaje v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 565/2020 Sb.

Podmínky pro žadatele a co bude potřeba doložit?

Podmínky jsou definované nařízením vlády č. 565/2020 Sb.:

 • Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, bude nutné dokládat elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc.
 • K žádosti bude nutné přiložit provozní údaje definované v § 6 odst. 1 písm. c) až j), ověřené akreditovanou osobou, které žadatel poskytl Ministerstvu životního prostředí do 15. března 2021.
 • Žadatel dále přiloží:
  • smlouvu s dodavatelem elektřiny pro každé výrobní zařízení, která prokazuje že dodávky elektřiny za rok 2020 zahrnují náklady na nákup emisních povolenek. V případě, že smlouva s dodavatelem tyto údaje neobsahuje, může žadatel smlouvu doplnit dokladem vystaveným dodavatelem elektřiny, prokazující že dodávky elektřiny za rok 2020 zahrnují náklady na nákup emisních povolenek.
  • Pokud je žadatel výrobcem elektřiny pro vlastní potřebu, přiloží čestné prohlášení, že cena dodávek elektřiny zahrnuje náklady na nákup emisních povolenek.
 • Žadatel předloží čestné prohlášení a úplnou informaci o jiné požadované nebo poskytnuté veřejné podpoře související s náklady způsobilými ke kompenzaci podle nařízení vlády č. 565/2020 Sb.
 • Žadatel musí doložit, že ke dni 30. června 2021 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/2014/EU.
 • Žadatel musí uvést, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Vzory čestných prohlášení jsou ke stažení v příloze.

Informační systém AIS MPO

Žádosti je možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO: aisportal.mpo.cz.

Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných MPO, nová registrace není nutná.

Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikaci je k dispozici ke stažení v příloze. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz.

Čestné prohlášení žadatele/příjemce podpory generuje informační systém AIS MPO.

Doporučení pro žadatele

Pro žadatele jsou připraveny podrobné video návody, které je provedou následujícími procesy:

 • založení a aktivace identity na portálu EIDENTITA,
 • registrace žadatele do systému AIS MPO.

Po podání žádosti doporučujeme komunikovat žádosti prostřednictvím komunikačního nástroje „Nástěnka“ v systému AIS MPO. Funkce nástěnky je zpřístupněna po podání žádosti a jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem žádosti.

Požadované přílohy se vkládají přímo do systému AIS MPO. V případě zasílání fyzickou, elektronickou poštou, ale i prostřednictvím datových schránek dochází vzhledem k vysokému počtu žádostí, zátěži podatelny i spisové služby ke zbytečnému zdržování vyřizování žádostí.

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8:00–16:00 h):

 • e-mail:hotline-aismponaklady@asd-software.cz,
 • telefon: 841 135 135.

Administrace

O vydání rozhodnutí bude žadatel informován v informačním systému AIS MPO. Po vydání rozhodnutí jsou žádosti dávkově zařazeny k proplacení a budou postupně propláceny. V případě nutnosti můžete kontaktovat administrátora na nástěnce žádosti.

Dotazy

Dotazy související s podáním žádosti o kompenzaci nepřímých nákladů lze směřovat některým z níže uvedených způsobů na Odbor průmyslové ekologie /31200/ Ministerstva průmyslu a obchodu:

 • e-mailem na posta@mpo.cz nebo,
 • prostřednictvím datové schránky.

Dotaz musí být zřetelně označen „Otázka k žádosti o kompenzaci nepřímých nákladů za rok 2020“.

Odpovědi na zodpovězené dotazy v elektronické či písemné formě lze považovat za závazné.

Ke stažení:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo