Reklama

9. 1. 2020  |  Servisní témata  |  Autor: Markéta Švábová, Fair Care s.r.o.

OZE: Dotace pro podnikatele až 80 %

Podpora obnovitelných zdrojů energie pokračuje. Ať se jedná o instalaci solárních termických systémů, či elektrických a plynových tepelných čerpadel, výstavbu větrných elektráren, nebo výstavbu, rekonstrukci či modernizaci malých vodních elektráren nabízejí strukturální fondy EU zajímavé dotační prostředky. A podporovány jsou i další aktivity v oblasti OZE.

O dotaci mohou požádat malé a střední podniky, které se hodlají soustředit, nebo se již soustředí na oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů. Může se jednat také o podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Malý podnik pak u většiny podporovaných aktivit může požádat až o 80 % dotace, střední podnik o 70 % dotace.

Pozor ale, zajímavé dotace se nabízí také pro podnikatele působící v jiných oborech, než je výroba energie z OZE!

Na modernizaci, či rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu, či instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) mohou takovéto podniky získat až 50 % dotace. V rámci této výzvy jsou podporovány i opatření ke snižování energetické náročnosti budov (např. zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní apod.). O takovouto dotaci mohou požádat i velké podniky.

Pro obě výše uvedené výzvy však platí, že aktivity musí být realizovány mimo území hl. m. Praha.

Pokud Vás některá z výše uvedených výzev zaujala, napište nám a my Vám rádi pomůžeme s posouzením Vašeho záměru a zpracováním žádosti o tuto dotaci.

 

Autor: Ing. Markéta Švábová, Fair Care s. r. o. 

 

 

 
© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372