1/2024

OPŽP 2014-2020: Další téměř miliarda na zlepšení kvality ovzduší v ČR

| autor: SFŽP0

OPŽP 2014-2020: Další téměř miliarda na zlepšení kvality ovzduší v ČR

„To, že jsme mohli podpořit projekty, které by jinak dotaci nezískaly, umožnilo přesunutí finančních prostředků z Operačního programu Doprava do Operačního programu Životní prostředí. K přesunům došlo už vloni, kdy bylo jasné, že OPŽP patří mezi ty nejúspěšnější programy z pohledu zájmu žadatelů i administrace,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Loni touto dobou byly vyhodnoceny přijaté žádosti o podporu v osmé výzvě Operačního programu Životní prostředí. Alokace výzvy, jež cílila na projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší ve městech a obcích, činila původně 2,5 miliardy korun.

„Zájem ze strany žadatelů významně překonal pro výzvu vyhrazenou maximální alokaci. Mnoho kvalitních projektů kvůli tomu tak skončilo v takzvaném zásobníku projektů. Počítali jsme však s tím, že jakmile budeme mít možnost, vrátíme se k těmto projektům a podpoříme je," vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Státní fond životního prostředí ČR v osmé výzvě přijal celkem 240 řádně zaregistrovaných žádostí s rekordním požadavkem dotace z evropských fondů v objemu 5,4 miliardy korun. Celkem 92 projektům zaměřeným na snížení emisí z průmyslu a zemědělství již byla dotace loni schválena, a to v souhrnném objemu 2,8 miliardy korun.

„Právě díky loňské realokaci finančních prostředků z Operačního programu Doprava do Operačního programu Životní prostředí ve výši dvou miliard korun, nyní můžeme podpořit i další projekty, které byly kvalitně zpracovány, mají nezpochybnitelný přínos pro životní prostředí, ale kvůli nedostatku financí skončily v zásobníku projektů," tvrdí ministr Brabec.

Dodatečně schválená podpora dalším desítkám projektů tak konkrétně poputuje na náhradu či rekonstrukci spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování a také na pořízení dodatečných technologií s cílem snížit emise tuhých látek, oxidů síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických látek.

Dotací bude podpořen například projekt Třineckých železáren v Moravskoslezském kraji, díky kterému dojde ke snížení úletů emisí do ovzduší z provozu vysokých pecí a snížení prašnosti. Částka ve výši 46 milionů korun půjde na snížení produkce emisí kamenolomu BRANT u Rakovníka. Finanční příspěvek získá i projekt zaměřený na modernizaci odprášení lomu Chvaletice v Pardubickém kraji.

„Vybrány byly takové projekty, které nejlépe splnily hlavní sledované indikátory, zejména snížení emisí tuhých znečišťujících látek Dotaci tak obdrží několik desítek projektů, jejichž celkové náklady činí takřka 1,5 miliardy korun a celková podpora z EU dosahuje v jejich případě bezmála 900 milionů korun," upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Po více než roce a půl od zahájení příjmu žádostí v prvních výzvách v programovém období 2014-2020 je na tom program z pohledu čerpání velmi dobře. Jen do konce loňského roku byly vyhlášeny výzvy, které svým objemem pokryly 55 % vyhrazených peněz v celém programu.

„K financování se nám podařilo schválit již projekty téměř za 19 miliard korun, což je zhruba čtvrtina celkové alokace programu. Počty podaných žádostí neustále rostou, aktuálně evidujeme na 5000 přijatých žádostí s požadavkem dotace EU ve výši téměř 40 miliard korun," rekapituluje dosavadní výsledky programu ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „V letošním roce je plánováno vyhlášení 40 výzev s celkovou alokací 20 miliard korun."

Na účty příjemců od startu nového operačního programu byly již odeslány 2,3 miliardy korun a se zahájením realizace dalších schválených projektů toto číslo ještě poroste.

„V letošním roce se již realizují anebo v následujících týdnech začnou realizovat zejména projekty schválené v loňském roce, kterým se podařilo vybrat dodavatele, a mohou tak po zimě naplno rozjet stavební práce, např. u projektů stavby kanalizací a vodovodů. Naší ambicí je odeslat příjemcům dotací na jejich účty do konce roku částku přes 8 miliard korun," uzavírá Petr Valdman.

Seznam schválených projektů

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA