1/2024

Opatření pro snížení emisí CO2 musí být nastavována komplexně

| autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

Opatření pro snížení emisí CO2 musí být nastavována komplexně

Svaz průmyslu a dopravy k tomuto připomíná, že nastavení příslušných politik musí podléhat kritickému zhodnocení všech jejich dopadů, a to zejména ve vazbě na další environmentální regulaci a specifické podmínky členských zemí. Svaz průmyslu podporuje snahy o snižování emisí skleníkových plynů, ovšem zdůrazňujeme, že nastavení cílů pro snížení CO2 by mělo odrážet reálné možnosti členských států a zohledňovat specifickou strukturu ekonomiky.

Nákladová efektivita by měla být jedním z hlavních parametrů při nastavování dekarbonizačních politik mj. proto, aby přílišné evropské ambice nevedly k přesunutí energeticky náročných výrob mimo EU do zemí s méně represivní environmentální politikou. Trvale upřednostňujeme tržní nástroje pro dekarbonizaci průmyslu, zejména pak systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS).

Na druhou stranu upozorňujeme, že jednotlivé evropské politiky pro snižování CO2 musí účinnost tohoto systému podporovat a ne ji oslabovat. „Jakékoliv administrativní nastavení cílů pro redukci emisí bez vazby na EU ETS oslabuje tržní signály potřebné pro funkčnost systému. Nejsme proto rádi, že dohodnuté cíle pro OZE a energetickou účinnost šly vysoce nad rámec původního návrhu Komise a vystavují český průmysl nutnosti investic v řádu stovek miliard, jež mohou mít zásadní dopady na ekonomiku podniků a zprostředkovaně na zaměstnanost,“ konstatuje ředitel Sekce hospodářské politiky SPČR, Bohuslav Čížek.

S velkými obavami také sledujeme vývoj diskuse ohledně nastavení CO2 cílů pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. Zde bohužel musíme konstatovat, že ambice některých evropských představitelů v praxi znamenají faktický zánik spalovacích motorů na evropském trhu v roce 2030: „Výbor ENVI Evropského parlamentu podpořil cíl 45 % snížení emisí CO2 u osobních automobilů do roku 2030 oproti roku 2021. Tato hodnota je přitom nesplnitelná s flotilou vozů využívajících pouze spalovací motor. Přizpůsobit se budou muset výrobci, zákazníci i infrastruktura,“ zdůrazňuje Čížek. Svaz průmyslu trvá na tom, aby evropská legislativa respektovala princip technologické neutrality při plnění klimatických cílů.

Zdroj: spcr.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP