Ohlašovací termín 15., resp. 17. 2. 2020

| autor: CENIA0

Ohlašovací termín 15., resp. 17. 2. 2020
  • F_ODP_PROD - Hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • F_ODP_PROD_AV - Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
  • F_ODP_PROD_EL - Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • F_OBL_RV - Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
  • F_VOD_PV - Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody
  • F_VOD_OV - Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK