Reklama

ODPADY

V článku ze dne 31. 1. 2020 na tomto webu: „Pěnový polystyren, retardér hoření, mouční červi a recyklace“ jsem uvedl, že vědci ze Stanfordské university studují již několik let chování moučných červů při zdravotně bezproblémovém pojídání pěnového polystyrenu, včetně typů s dnes již zakázaným retardérem hoření hexabromcyklododekan (HBCDD).


Stagnace světových i evropských ekonomik v roce 2019 se nevyhnula ani plastikářskému průmyslu, přičemž současné problémy s pandemií koronaviru problém ještě prohloubí.


Slovenská společnost Sensoneo, která vyvíjí řešení pro chytrý management odpadů, rozšířila své portfolio o unikátní analytické služby. Její tým datových analytiků vypracoval vlastní metodiku určenou k vyhodnocení efektivity svozu odpadu, která pracuje výhradně s vlastními daty svozových společností.


V důsledku epidemie nového typu koronaviru se plná pozornost všech přesouvá ke krizovým opatřením. Je proto otázkou, jak bude probíhat legislativní proces zákonů, které nejsou, a v dohledné době zřejmě ani nebudou, takovou prioritou.


Ratiboř na Vsetínsku kompletně proměňuje odpadové hospodářství a zavádí chytrý systém evidence odpadů. Cílem obce je, v rámci ambiciózního projektu Obce bez odpadu (OBO), výrazně zvýšit vytříděnost odpadů, a ušetřit tak náklady spojené s odpadovým hospodářstvím. Ratiboř vybavuje takzvanou chytrou technologií k evidenci odpadů společnost JRK.


Z produkce plastů ve výši 360 mil. tun vzniklo po skončení jejich životnosti 260 mil. tun odpadů. Z nich bylo 16 % vytříděno pro recyklaci, ale pouze 12 % bylo skutečně mechanicky recyklováno. Chemicky bylo recyklováno méně než 1 % plastových odpadů.


Společnost Cyrkl.cz prostřednictvím svého Digitálního tržiště odpadů v době krize zdarma propojuje klíčové hráče s cílem pomoci.

 


Právě v těchto dnech považuje brněnská spalovna za naprosto klíčové pro chod města a regionu nepřerušit pravidelný sběr i svoz odpadu spolu s jeho následným energetickým využitím. 


Recyklace, tak jak si ji každý představuje, je převážně recyklací mechanickou. Recyklace je zjevně základním kamenem oběhového hospodářství, o kterém velmi usilovně hovoří již mnoho let celá Evropa. Tato cesta k oběhovému hosodářství není zdaleka jedinou. Na scénu možná příjde i recyklace chemická.


Odpad ze zdravotnických zařízení a využité jednorázové ochranné prostředky nejen od pracovníků z rizikových prostředí, ale třeba i z karantény osob, vyžaduje speciální péči. 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372