Reklama

ODPADY

Plasty jsou dnes skloňované v nejrůznějších souvislostech, staly se doslova součástí našeho života. Jejich velký objem je však negativně vnímán v okamžiku, kdy se stanou odpadem a potřebujeme se jich zbavit. Nejinak je tomu i ve stavebnictví, kde je najdeme kromě obalů i v řadě dalších aplikací.


Služba pro předplatitele.


Povinnosti odděleného sběru textilu bychom se dle nového odpadového zákona měli dočkat od 1. ledna 2025. Už dnes samozřejmě dochází k tomu, že se textil třídí zvlášť a to prostřednictvím kontejnerů na textil. Jenomže výsledky zatím nejsou příznivé, na skládkách stále končí až 90 % textilního odpadu.


Vzhledem k nebývalé vášnivé diskuzi nad návrhem ZVUŽ, zůstáváme u tématu a pokládáme ministerstvu další otázku.


Omezení plýtvání jídlem, změna spotřebitelských návyků, ale i celkové přehodnocení přístupu společnosti k potravinám. To jsou jen některé z návrhů odborníků, jak docílit udržitelného potravinového systému v zemích Evropské unie.


Nově navrhovaný zákon o výrobcích s ukončenou životností naznačuje možnost povinné certifikace zpracovatelů elektroodpadu, což u některých subjektů vzbuzuje zásadní nesouhlas.


Společnost FIKOV Metal s. r. o., provozovatel zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů – autovraků v Lovosicích, porušil povinnosti dané zákonem o odpadech.


Svět se zájmem sledoval start první americké kosmické stanice CREW DRAGON s dvěma kosmonauty. Raketa Space X soukromé společnosti se po startu připojila k Mezinárodní stanici ISS. Avšak ve stejném měsíci se testovalo i v Číně.


Nová spalovenská linka v areálu SAKO Brno, jejíž záměr schválila Rada města Brna, dosáhne vedle úspory energie také výrazné šetrnosti z hlediska nakládání s vodou, neboť SAKO Brno přichází s unikátním konceptem kondenzace vodních par pomocí kondenzátoru spalin.


Letošní Nobelovu cenu za chemii získali John Goodenough, Stanley Whittingham a Japonec Akira Jošino za vývoj lithium-iontových baterií, které se v současné době využívají po celém světě k napájení přenosných elektronických zařízení a elektromobilů.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372