Reklama

ODPADY

Přibývají signály, že růst světové ekonomiky se zpomaluje a hrozí recese, či krize. Index nákupních manažerů PMI zaznamenává v EU nejvýraznější pokles za osm let. Rostoucí protekcionalismus po celém světě negativně ovlivňuje průmyslové aktivity.


Ocelářství jako obor pozoruhodný z hlediska oběhového hospodářství představil na MSV v Brně na konferenci Česko jako cirkulární hotspot Petr Baranek ze společnosti Liberty Ostrava.


Olomouckou teplárnu skupiny Veolia si přijel prohlédnout velvyslanec Dánského království v ČR v doprovodu zástupců česko-dánských firem. 


Omezit plýtvání potravinami a zároveň pomoci potřebným – to je hlavní smysl deseti unikátních Food Boxů, které jsou nově umístěny na hypermarketech Tesco v Brně a okolí. Lidé do nich mohou vložit trvanlivé potraviny, které následně putují přes potravinovou banku až ke konečným uživatelům této pomoci.


Až na několikátý pokus prošly nové zákony upravující problematiku odpadového hospodářství Legislativní radou vlády.


Zařízení MULTIFERM je unikátním řešením, které přináší v několika svých provozních variantách řešení nejen problematiky úpravy biologicky rozložitelných materiálů, ale také problematických druhů odpadů jako jsou čistírenské kaly nebo gastro odpad včetně odpadu z vedlejších živočišných produktů.


Na semináři Odpadové hospodářství jihočeských měst a obcí vystoupil mimo jiných řečníků i předseda představenstva Teplárna České Budějovice, a.s. Václav Král.


Německo nakládá s radioaktivním odpadem a použitým palivem bezpečným a odpovědným způsobem. Tuto skutečnost oznámila Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Zaznamenala však i oblasti, ve kterých lze dosáhnout dalších zlepšení.


Praha rozšiřuje možnosti svozu bioodpadu rostlinného původu. Ten tvoří v současné době až 40 % směsného komunálního odpadu v metropoli.


Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun provozovateli skládky v Lítvínově-Růžodolu - společnosti CELIO a.s.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372