Reklama

ODPADY

Poláci v tom, jak se říká, umějí chodit. S podporou Evropské unie staví jednu novou dálnici za druhou, nyní opět se schválením Evropské unie a finační podporou polského státu postaví další vysoce účinné kogenerační zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) v Gdaňsku. Schválená podpora dosahuje výše 64 milionů euro.


Ministerstvo životního prostředí se v rámci podpory zaměřené na odpadové hospodářství snaží pokrýt celé spektrum odpadů. Svoji šanci tak mají i ti, kteří řeší zpracování čistírenských kalů.


S tříletou periodicitou se uskutečnil ve dnech 16.– 23.10. 2019 v Düsseldorfu, od roku 1952 již 21., minimálně z hlediska očekávaných více než 220 tisíc návštěvníků, největší světový veletrh plastů.


Ještě stále končí část objemného odpadu u kontejnerů, místo aby je lidé zavezli tam, kam patří, tedy do sběrných dvorů. Ukázal to průzkum, který udělala ostravská městská odpadová společnost OZO. 


Část silnice mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem bude opravena pomocí moderní nanotechnologie. Přidáním takzvaných nanosilik do asfaltu se zvýší odolnost silnice a zpomalí se „stárnutí asfaltu“. 


Společnost FOBOS INVEST, a.s. porušila povinnosti stanovené vodním zákonem. Ve větším rozsahu nakládala se závadnými látkami bez schváleného havarijního plánu v nádržích v k. ú. Sendražice u Kolína.


Záměru postavit ve Vsetíně zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) rozšířením stávající teplárny jsme se v Průmyslové ekologii již několikrát věnovali. Záměr se mezi obyvateli města nesetkal s přílišným pochopením. Rozhodli jsme se tedy blíže prozkoumat, co přesně firma zamýšlí postavit.


Moravskoslezský kraj pokračuje ve snaze snižovat množství směsného komunálního odpadu. Ve spolupráci se společností EKO-KOM zdarma rozdá deset tisíc tašek na domácí třídění. Třídící barevné sady tentokrát dostanou domácnosti vybraných 30 obcí na Bruntálsku.


Energy financial group (EFG) uvedla 24. října 2019 v Energetickém centru recyklace Rapotín (ECR Rapotín) do provozu jako první v ČR technologii úpravy bioplynu na biometan. A také jej jako první odpadová bioplynová stanice vtláčí přímo do plynárenské distribuční soustavy spravované společností GasNet.


Odevzdat starý mobilní telefon v knihovně a mít šanci vyhrát hodnotné odměny mohou v těchto dnech obyvatelé dvou desítek měst v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372