2/2023

Odpady 2023 v Žilině: Novinky v legislativě a praxi

| autor: Pavel Mohrmann0

1687418513820
zdroj: redakce

Slovenská konference Odpady 2023 v Žilině se stala prostorem pro výměnu informací napříč veškerým odpadový sektorem Slovenska. Také se stala jakýmsi měřítkem cest mezi slovenskou a českou cestou k cirkulární ekonomice.

Jak se Slovensku podařilo posunout legislativu sdělila ve své přednášce ředitelka odboru legislativy Slovenského ministerstva životního prostředí Janette Smažáková. Podrobněji se věnovala právě připravované i čerstvě platné legislativě.

Podrobněji se pozastavila nad novelou vyhlášky o stavebních odpadech. Vyhláška řídí nově selektivní demolici, kterou se odpady budou přímo připravovat na recyklaci.

Dále se zmínila o problematice ekomodulace. Tato nová legislativa určuje podrobnosti o materiálovém složení obalů a neobalových výrobků ve vztahu k trvanlivosti, opravitelnosti a opětovném využití, recyklovatelnosti a přítomnosti nebezpečných látek. Legislativa by měla začít platit v druhé polovině letošního roku.

Postesk nad tím, že legislativa se zpřísňuje a přitom odpadářské společnosti na vytříděný odpad doplácejí, zůstal bez konkrétní odpovědi. Fakt, že v systému není dostatečné množství finančních prostředků na kvalitní dodržování nové a stále se zpřísňující legislativy bohužel zatím nemá řešení. Janette Smažáková se v reakci na tuto skutečnost zmínila, že se připravuje legislativa, která by rozšířenou zodpovědnost výrobců rozšířila i na oblast poplatků. „Uvědomuji si, že je to velký problém a určitě se s ním budeme muset vypořádat,“ uzavřela svou přednášku Janette Smažáková.

Jana Juríková s odboru odpadů slovenského MŽP se věnovala přeshraničnímu pohybu odpadů. „Nejvíce odpadů se z EU vyváží do Turecka, konkrétně 13,7 milionů tun. Nejobchodovanější komoditou je železo a ocel. Mezinárodní trh a obchod s odpady je obrovský, bez jeho regulace by to prostě nešlo,“ řekla Jana Juríková.

I přes to, že máme nařízení, tak se v posledních dvou letech ve Slovenské republice zvedl počet nezákonných přeshraničních přeprav odpadů,“ doplnila Juríková. Dále se Jana Juríková zmínila o evropském návrhu nařízení o přepravě odpadu, který obsahuje důležité změny: elektronizace, nesoulad v zařazování odpadu, vývoz odpadů do třetích zemí a kontrola. To jsou oblasti, kde má oblast přeshraniční přepravy odpadů velké rezervy.

Ján Federič z odboru odpadů slovenského MŽP se soustředil na Nařízení o bateriích a odpadových bateriích, což je čerstvá evropská legislativa ve fázi návrhu. V hlavních bodech se dotknul změn v této oblasti a zdůraznil, že navržené nařízení pokrývá celý život baterií. Jednou z mnoha změn je aktualizace kategorie baterií či definice druhotného využití průmyslových baterií. Evropský parlament schválil v prvním čtení tuto novou legislativu na plenárním zasedání v Štrasburku.

O návrhu nařízení EU o obalech a odpadech z obalů hosty konference seznámila Jana Vilímová z odboru legislativy slovenského MŽP. „Návrh je velmi ambiciózní,“ zdůraznila Vilímová a vyjmenovala, co všechno návrh ustanovuje. Cílem je snížení odpadů z obalů o 15 % do roku 2040 v porovnání s rokem 2018, dále návrh přináší cíle v opětovném využití obalů, povinný systém zálohování pro jednorázové plastové nápojové lahve a jednorázové kovové a hliníkové nápojové obaly společně s minimálními požadavky, které musí zálohový systém splňovat.

Nařízení, které upravuje celý životní cyklus obalu, se vztahuje na všechny obaly bez ohledu na použitý materiál. Bez toho, aniž by obal splňoval podmínky tohoto nařízení, nebude být moci uveden na trh.

Konference Odpady 2023 v Žilině poskytla odbornému publiku v sále i u svých streamovacích zařízeních cenné informace, o kterých budeme na stránkách Průmyslové ekologie v příštích dnech informovat.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP