1/2024

Odpadový sken dokáže ušetřit až 45 % ročních nákladů na odpadové hospodářství

| zdroj: CYRKL0

sken_maly.png
zdroj: cyrkl.com

Na digitálním odpadovém tržišti vznikl přelomový nástroj pro automatické nalezení potenciálu v podnikových odpadech. Dokáže ušetřit až 45 % ročních nákladů na odpady a 700 tun CO2 ročně, zároveň garantuje legislativní jistotu a porovnání s konkurencí.

Dodnes trvalo dny, ne-li týdny, analyzovat veškeré odpadové toky společnosti a najít v nich potenciál pro úsporu CO2 i financí. Automatizované algoritmy to dokážou mnohem rychleji. Jaké první kroky můžete udělat k vlastnímu cirkulárnímu hospodářství? A jaký je potenciál úspor?

Zařazení odpadů do kategorií podle typu je základem, který podstupují všichni, kdo nějaké odpady produkují. Často přichází i rozhodnutí, zda podnik produkuje odpad, neodpad či vedlejší produkt. Nebo všechny tři skupiny dohromady. Následně je třeba se vypořádat s klasickou odpadářskou otázkou ,,Kam s ním?” a pak i samozřejmá ,,Kolik to bude stát?”. Pokud si podobnou analýzu chtěl původce odpadů udělat sám, bylo to pro něj velmi náročné a specifickou odpadovou analýzu prováděl i týdny.

Odpadové skeny pracují na podobném principu, ovšem s přidanou hodnotou ve formě dalších kroků - analýzy potenciálu materiálů, výpočtu environmentálních a ekonomických dopadů při alternativním využití odpadů a konkrétní doporučení dalšího nakládání s jednotlivými surovinami. Kroky, na které bylo bez automatizace třeba několik expertů a platforem.

Cirkulární odpadový sken_03.png
cyrkl.com

Úspora CO2 se může vyšplhat i na několik stovek tun ročně, o ušetřených nákladech nemluvě

Prevence vzniku odpadů je problematika, ke které je možné přistoupit hned z několika pohledů. Detailní povědomí a rozbor konkrétních materiálových toků jsou jedním z nich.

Skeny také využívají odpadové hlášení ISPOP a pomocí automatického zpracování dat vygenerují zprávu obsahující cenové potenciály jednotlivých surovin, podrobný přehled odpadových toků a doporučených možných úspor a oblastí, na které se zaměřit.

Pak přichází čas na poslední závěrečný krok - implementace výsledků a zavedení cirkulární odpadové strategie. Mnohdy je možné díky detailní analýze veškerých toků podniku použít materiál opětovně ve stejné výrobě. Pokud ne, přichází na řadu closed loop recyklace a nakonec oslovení třetí strany, která se o odpad postará.

Buď si jej odkoupí pro další zpracování, nebo je naopak nutné platit za odvoz svozovým společnostem. Ideálním výsledkem je ale identifikace odpadů, které po implementaci určitých technologií ani nebudou vznikat.

Typy skenů jsou tři a každý z nich umí něco jiného. Info sken nabízí jednoduchý přehled o materiálových tocích a inspiruje v oblasti celého cirkulárního hospodářství. Základní sken kromě přehledu odpadových toků identifikuje možné finanční úspory a doporučuje oblasti materiálových toků, na které se zaměřit. Kompletní sken obsahuje kromě výše zmiňovaných služeb i konkrétní rozbor finančních a CO2 úspor, odpadoví experti se podílejí na hledání i implementaci technologií a verifikaci výsledků u státní správy.

Algoritmus Základního skenu je schopný vygenerovat i index cirkulárního odpadového hospodářství, který ukáže, jak si stojíte ve srovnání se ostatními. Nabývá hodnot 0 až 10. Nejnižší hodnota znamená, že většina odpadů končí na skládce, 10 označuje společnost intenzivně se věnující prevenci vzniku odpadu, opětovnému použití, closed loop recyklaci nebo standardní recyklaci.

Příklady z praxe mluví za vše

Nespočet firem skeny využilo, například společnost zabývající se výrobou systémů na skladování technických plynů by díky následování doporučení ze skenu ušetřila více než tři sta tun CO2 a téměř dva miliony korun na ročních nákladech za odpady. Výrobce kabelů by uspořil více než sto tun CO2 a 32 milionů korun.

Kompletní odpadové skeny od Cyrkl.com budou nejčastěji využitelné pro firmy s rozsáhlou výrobou. Základní skeny jsou výborným nástrojem i pro striktně zaměřené menší podniky nebo obce. Úspory finanční i ekologické může využít každý.

Cirkulární odpadový sken_00 (1).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP