1/2024

Obchodování s emisními povolenkami zavádí další a další státy

| autor: oEnergetice.cz - Zuzana Vrbová0

Obchodování s emisními povolenkami zavádí další a další státy

Počet států, které zavádí na svém území systém obchodování s emisemi, se každoročně zvyšuje, zvažuje se i propojování jednotlivých systémů, které většinou fungují pouze na úrovni států či provincií. 

Kanada a (ne)úspěch ETS

Nové Skotsko bude další kanadskou provincií, která za účelem dosažení snižování emisí CO2 zavádí systém obchodování s emisemi (ETS) tak, jak jej známe v Evropě. Historicky první provincií s ETS systémem je frankofonní Québec. Po určitou dobu byl systém zaveden i v Ontariu, v létě 2018 ale v souvislosti se změnou politické reprezentace došlo ke zrušení cap-and-trade.

Nově zavedený systém v Novém Skotsku bude pokrývat průmyslové podniky a výrobce elektřiny produkující více než 50 000 tun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e) za rok, dodavatele paliv vyrobených z ropy (prodávajících více než 200 litrů ročně), distributory zemního plynu (opět s hranicí 10 000 tun CO2e ročně) a importéry elektřiny zodpovědné za více než 10 000 tun CO2e za rok. 

Systém bude s největší pravděpodobností regulovat pouze 21 společností, které jsou ale zodpovědné za 80 % emisí skleníkových plynů provincie. V prvním období bude většina povolenek alokována zdarma, systém si osvojil pravidla pro benchmarky, derogace a stanovil i minimální cenu povolenky.

Dojem Kanady jakožto progresivní země v oblasti snižování emisí poněkud kazí provincie Ontario, s hlavním městem Toronto. V roce 2016 zavedený cap-and-trade, který se navíc na počátku tohoto roku podařilo úspěšně napojit na systém v Kalifornii, byl v létě zrušen. 

Nové politické vedení státu tak plnilo své sliby ohledně snížení cen energií, paliv a průmyslových výrobků pro své občany. Na podzim navíc rozhodlo o plošném přidělování kompenzací pro podniky, které se systému musely účastnit. Pravidla pro kompenzace ale nereflektují například množství povolenek, které bylo alokované zdarma.

Propojí se EU ETS se systémem v Kalifornii?

Kalifornský systém, který je dlouhodobě zvažován jako ideální kandidát pro propojení s evropským ETS, byl povinně zaveden v roce 2013. Od ledna 2014 je navázán na ETS v kanadské provincii Québec a pokrývá kolem 85 % všech emisí v Kalifornii. Ta si obecně stanovila poměrně vysoké redukční cíle, proto došlo minulý rok ke zpřísnění a prodloužení platnosti schématu minimálně do roku 2030.

Ovce a ETS

Nový Zéland, kde je lokální ETS již zaveden, bude nejspíše první zemí, která systémem pokryje i zemědělství. V současnosti již, trochu netradičně, ETS pokrývá lesnictví, více než polovina emisí skleníkových plynů ale pochází v ostrovní zemi z chovu zvířat – především ovcí. Současná vládnoucí strana tak plánuje pokrýt systémem obchodování s povolenkami i živočišnou zemědělskou výrobu.

Státní systémy obchodování s povolenkami v současnosti fungují například v Japonsku, Kazachstánu, pilotní verze i v jednotlivých provinciích Číny. Naplánováno je zavedení v Mexiku a na Ukrajině. Zavedení dále zvažují kupříkladu v Turecku a Brazílii.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA