1/2024

Nový stavební zákon jde do prvního čtení

| zdroj: MMR1

baukran-3592471_640.jpg
zdroj: Pixabay

Poslanecká sněmovna začala v rámci prvního čtení projednávat nový stavební zákon. Jeho cílem je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů ve všech právních předpisech, které upravují nebo se dotýkají veřejného stavebního práva. Garančním výborem bude hospodářský výbor, který byl garančním výborem i k liniovému zákonu. Stavební zákon s ním významně souvisí. Zpravodajem zákona bude Martin Kolovratník.

„Naše země potřebuje nový moderní dynamický stavební zákon pro 21. století. Bez něho se na poli povolování staveb nedostaneme kupředu a nedokážeme být konkurenceschopní vůči okolním státům. Máme před sebou příležitost, která nám do budoucna pomůže dostat se z ekonomické krize. A já pevně věřím, že poslanci dokážou přistoupit k novému stavebnímu zákonu jako k zákonu, který teď potřebujeme vzhledem k řešením následků pandemie ještě naléhavěji než v dobách, kdy nám bylo dobře,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Hlavním cílem nového stavebního zákona je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů ve všech právních předpisech, které upravují nebo se dotýkají veřejného stavebního práva v České republice. To by nebylo možné bez reformy stavební správy, maximální integrace dotčených orgánů a tlaku na dodržování lhůt státem.

Rekodifikaci stavebního zákona musí zároveň provázet digitalizace stavebního řízení. S novým stavebním zákonem budou stavebníci do roka vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání a přezkumu. Dnes trvá povolovací proces u dálnice v průměru 13 let a bytový dům v Praze trvá povolit více než pět let.

„Cíl zákona, tedy jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko, jsme splnili. Jsem přesvědčena, že poslanci dnes začnou projednávat dobrý zákon, který je vyváženým kompromisem mezi veřejnými a soukromými zájmy. Pokud ale poslanci vznesou návrhy, které zákon ještě vylepší, jsme připraveni spolupracovat na jejich zanesení do zákona tak, aby nebyla narušena jeho provázanost a aby fungoval jako celek,“ dodala ministryně Klára Dostálová.

Zákon by mohl projít druhým čtením v prosinci nebo v lednu. Přepokládáme, že by po podpisu prezidenta mohl začít nový stavební zákon platit v první polovině roku 2021. Nabývat účinnosti bude postupně, celková účinnost se z důvodu koordinace s digitalizací stavebního řízení předpokládá od 1. července 2023. Bude tak dost času, aby hladce naběhl do praxe a stát dokázal zajistit reformu stavební správy, která odstraní její roztříštěnost.

Věcný záměr nového stavebního zákona původně počítal s čistě státní stavební správou. Po dohodě se Svazem měst a obcí a ministerstvem vnitra na úrovni premiéra došlo letos v lednu k dohodě, že na obcích zůstanou stavební úřady dál v přenesené působnosti. Ty budou ponechány především na obcích s rozšířenou působností a na některých dalších obcích, které splňují zákonem vymezená kritéria.

O stavbách nadmístního významu pak už bude rozhodovat krajská stavební správa v gesci státu. Pro strategické stavby státu vznikne Specializovaný stavební úřad, aby se už nestávalo, že bude úsek Pražského okruhu za více než 10 miliard korun umísťovat malý stavební úřad v Uhříněvsi. V čele státní stavební správy stane Nejvyšší stavební úřad, který bude ústředním správním úřadem a bude podřízen vládě.

Co přinese nový stavební zákon nového?

 • Stavebník bude do roka vědět, jestli může stavět, či nikoliv. Dnes běžné trvá povolování staveb roky
 • Stavebník už nebude muset sám shánět 40 a víc razítek, většina dotčených orgánů bude integrovaná do stavebního úřadu
 • Místo územního a stavebního řízení bude už jen jedno, takže bude jen jedna možnost odvolání. Dnes je možné kromě odvolání a žaloby v každém stupni řízení požadovat také přezkum jednotlivých závazných stanovisek
 • Nadřízený orgán bude povinen na základě apelačního principu rozhodnout o odvolání - skončí tak nekonečný ping – pong, kdy odvolací stavební úřad vrací řízení na první instanci, a to často opakovaně
 • Nový zákon zajistí dodržování lhůt, ať už ze strany stavebních úřadů, neintegrovaných dotčených orgánů nebo správců sítí. Ty dnes nejsou běžně dodržovány bez jakékoliv sankce
 • Zákon přinese zkrácené stavební řízení, kdy může být stavební povolení vydáno už do 30 dnů - typicky u bezproblémových případů rodinných domů
 • Stavebník bude moci v rámci stavebního řízení komunikovat s úřady elektronicky

Milníky nového stavebního zákona

 • 27. června 2018 – programové prohlášení vlády
 • 8. října 2018 - ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová podepsala memorandum o spolupráci na novém stavebním zákoně s Hospodářskou komorou ČR. Důvodem bylo maximální urychlení přípravy rekodifikace stavebního práva tak, aby jej mohla Poslanecká sněmovna přijmout už za tři roky
 • 24. června 2019 - vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona
 • 25. listopadu 2019 - návrh paragrafového znění nového stavebního zákona zamířil do připomínkového řízení. K původnímu návrhu stavebního zákona a změnového zákona bylo uplatněno téměř 7 700 připomínek, z toho cca 6 600 bylo zásadních (včetně 4 843 k návrhu stavebního zákona)
 • 13. ledna 2020 - na úrovni premiéra došlo k dohodě se SMO ČR, že stavební úřady zůstanou na obcích v přenesené působnosti, což byl během vyjednávání o podobě zákona nejtěžší kompromis, kterým se podoba zákona odchýlila od věcného záměru
 • termín pro vypořádání připomínek se vzhledem k jejich vysokému počtu a koronakrizi posunul. Většinu připomínek se podařilo MMR vypořádat
 • konec května 2020 - upravený návrh zákona dle vypořádání připomínek byl předložen Legislativní radě vlády
 • konec června 2020 - Legislativní rada vlády přerušila projednávání nového stavebního zákona
 • 7. srpna 2020 - LRV doprojednala nový stavební zákon a doporučila jej po zapracování některých připomínek vládě schválit
 • 18. srpna 2020 - MMR obdrželo konečné stanovisko LRV a zákon míří na vládu
 • 24. srpna 2020 - vláda nový stavební zákon schválila
 • 27. října 2020 - poslanci začnou projednávat nový stavební zákon v prvním čtení

Komentáře

 1. Vazeni pomnohokrate zvoleni, ktera zeme ma tolik variant Stavebniho zakona jako mame my? Vzdy je k jeho " aktualizaci" duvodem pouze jedna konkretni diskutovana oblast( vykupy pozemku, dalnice, nedodtatek bytu ap), funkcni zbytek se pote opet zkomplikuje. Stale vam lezi na srdci " zrychleni povolovaciho rizeni pri stavbach" , ale lide na SÚ jsou stale stejni.... kdyz oni zdrzuji cely proces, jak uvadite kde berete jistotu, ze se vse zmeni kdyz se bude vse kumulovat u nich? Ja mam osobni zkusenost se SÚ, ktery na zacatku povoli stavbu, stavba ve skutecnosti nesplnuje povolovane parametry a kdyz SÚ prijde na zaverecnou kolaudaci, pokrci rameny a pozaduje projekt skutecneho provedeni. Tim to zhasne a " stavebnik" dosahl sveho bez ohledu na dopady do sousednich pozemku. Je treba tlacit statem placene uredniky do kontrolovane efektivity prace, ne jen neustale menit bezhlave podminky za povhodu bez koncepce a kontinuity jednotlivych kroku.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP